Zápis do 1. ročníka

Základná škola, Podzáhradná 51 v Bratislave

                                                                   Vás pozýva na:

    Zápis do 1.ročníka,

                                    ktorý sa uskutoční:

dňa 13. apríla od 14,00 do 18,00 hod.

                       dňa 14. apríla od  8,00 do 12,00 hod.

v  priestoroch základnej školy.

K zápisu je potrebné priniesť:

·      rodný list dieťaťa

·      občiansky preukaz zákonného zástupcu

·      žiadosť o prijatie do 1. ročníka (tlačivo sa nachádza tu dolu)

·      obojstranný dotazník o dieťati (tlačivo sa nachádza tu dolu)

·      žiadosť o odklad školskej dochádzky, ak o neho žiadate (tlačivo sa nachádza tu dolu)

·      rozhodnúť sa, či dieťa bude navštevovať etickú, alebo náboženskú výchovu !

Tlačivá budú k dispozícii aj na zápise.

Poznámka

1. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky  dieťa, ktoré do konca augusta 2018 dovŕši šiesty rok veku, ako aj  dieťa, ktorému bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden školský rok.

2. Podmienky prijatia ako aj podrobnejšie informácie o zápise nájdete na našej webovej stránke:  www.zspodzaba.sk

Do rajónu našej školy patria  tieto nové ulice:

Achátová, Ametystová, Akvamarínová, Amurská, Bodrocká, Borágová, Citrínová, Dudvážska, Dvojkrížna, Farmárska, Granátová, Hornádska, Hronská, Ipeľská, Jastrabinova, Jonatánová, Kapsičková, Kazanská - iba párne čísla, Korálová, Korytnická, Latorická, Ligurčeková, Linzbothova, Lopárska, Malachitová, Monardová, Murárska, Parenicová, Perličková, Podzáhradná, Ul.akad.mal.Jozefa Nagya, Uzbecká, Vratičová

Žiadame Vás, aby sa zápisu zúčastnili obidvaja zákonní zástupcovia !

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  216 kB verzia 1 14. 2. 2018, 1:31 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  366 kB verzia 1 14. 2. 2018, 1:44 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  256 kB verzia 1 14. 2. 2018, 1:32 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  383 kB verzia 1 14. 2. 2018, 1:31 Gabriela Fajnorová