Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1.ročníka sa na našej škole uskutoční dňa:

5. apríla 2019 od 14,00 do 18,00 hod.

                           6. apríla 2019  od  8,00 do 12,00 hod.

 priestoroch základnej školy. 

K zápisu je potrebné priniesť: 

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonného zástupcu 
  • žiadosť o prijatie do 1. ročníka (tlačivo sa nachádza pod týmto oznamom) 
  • obojstranný dotazník o dieťati (tlačivo sa nachádza pod týmto oznamom) 
  • žiadosť o odklad školskej dochádzky, ak o neho žiadate (tlačivo sa nachádza pod týmto oznamom) 
  • rozhodnúť sa, či dieťa bude navštevovať etickú, alebo náboženskú výchovu !

Tlačivá budú k dispozícii aj na zápise.

Poznámka

1. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky  dieťa, ktoré do konca augusta 2019 dovŕši šiesty rok veku, ako aj  dieťa, ktorému bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden školský rok.

 2. Podmienky prijatia ako aj podrobnejšie informácie o zápise nájdete na našej webovej stránke:  www.zspodzaba.sk

Do rajónu našej školy patria ulice:

Achátová, Ametystová, Akvamarínová, Amurská, Bodrocká, Borágová, Citrínová, Dudvážska, Dvojkrížna, Farmárska, Granátová, Hornádska, Hronská, Ipeľská, Jastrabinova, Jonatánová, Kapsičková, Kazanská - iba párne čísla, Korálová, Korytnická, Latorická, Ligurčeková, Linzbothova, Lopárska, Malachitová, Monardová, Murárska, Parenicová, Perličková, Podzáhradná, Ul.akad.mal.Jozefa Nagya, Uzbecká, Vratičová

 

Žiadame Vás, aby sa zápisu zúčastnili obidvaja 

zákonní  zástupcovia !

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  216 kB verzia 1 5. 3. 2019, 23:58 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  551 kB verzia 1 6. 3. 2019, 0:10 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  366 kB verzia 1 6. 3. 2019, 0:10 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  215 kB verzia 1 6. 3. 2019, 0:20 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  256 kB verzia 1 5. 3. 2019, 23:58 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  383 kB verzia 1 5. 3. 2019, 23:57 Gabriela Fajnorová