Úspechy žiakov‎ > ‎

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

uverejnené 23. 5. 2018, 5:26 používateľom Alena Bednárová

Vo štvrtok 26.apríla sa už tradične konalo krajské kolo chemickej olympiády na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 31 chlapcov a dievčat zo základných škôl a osemročných gymnázií Bratislavského kraja, ktorí do súťaže postúpili z okresných kôl CHO. Deti najprv vypracovali teoretickú časť, po ktorej nasledovala praktická úloha, v ktorej deti pri príprave oxidu meďného museli využiť nielen praktické zručnosti, ale aj veľa vedomostí. Max Führich z triedy 9.A obsadil vo veľkej konkurencii žiakov gymnázií ako najlepší z nášho okresu pekné 13.miesto. Získal 89 bodov, čo je o 14 bodov viac ako mal v okresnom kole, čo je dôkazom jeho svedomitej a zodpovednej prípravy na súťaž.

https://photos.app.goo.gl/Y1uX2gW2MCQdUatH2
Comments