Úspechy žiakov‎ > ‎

Čitateľský oriešok 5

uverejnené 8. 5. 2019, 9:58 používateľom Gabriela Fajnorová
Aj v tomto roku sa naši štvrtáci zapojili do 5. ročníka celoslovenskej čitateľskej a výtvarnej súťaže, ktorá je zameraná na čítanie s porozumením a vypracovávanie rôznych zaujímavých úloh Čitateľský oriešok 5.
Zo všetkých 785 základných škôl, ktoré sa do súťaže zapojili, sme ako škola získali 1. miesto.
Vybraní zástupcovia žiakov zo 4. tried sa zúčastnili slávnostného ceremoniálu v Zichyho paláci a odniesli si množstvo hodnotných cien a zážitkov. Jednou z nich bola aj možnosť prihlásiť sa do televíznej súťaže RTVS  Daj si čas. Zároveň sa stali aj „krstnými rodičmi“ nového pracovného zošita Letíme do vesmíru.

Túto celoslovenskú súťaž organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko v spolupráci so svojimi partnermi. Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu.
Vďaka patrí pani učiteľkám 4. ročníkov p. uč. Bobovnickej, p. uč. Wagnerovej, p. uč. Štefunkovej a p. uč. Kondášovej.

https://photos.app.goo.gl/Ajcg3rd6Q3DjVfUK8

Comments