Združenie rodičov a priateľov školy: ZRPŠ

Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2018/2019 zakúpilo:
príspevok pre prvákov na prvý deň v škole
príspevok na akciu ŠKD- Vyrezávanie tekvíc
- príspevok na Vianočný jarmok, Školu v prírode, predmetové olympiády, súťaže,
- príspevok na zápis prvákov
- príspevok na školský časopis a buletín pre žiakov 9. roč.
príspevok na knihy pre ocenených žiakov na konci šk. roka
-nábytkové skrine do 2 tried 1. stupňa a skrinky pre žiakov do 2 tried 2. st.
- koberce do tried ŠKD
 -úrazové poistenie pre žiakov na všetky akcie školy aj mimo školy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2017/2018 zakúpilo:
- príspevok pre prvákov na prvý deň v škole
- Imatrikulácie prvákov
príspevok na akciu ŠKD- Vyrezávanie tekvíc
- príspevok na Vianočný jarmok, Lyžiarsky výcvik, Školu v prírode, predmetové olympiády, súťaže,
- príspevok na zápis prvákov
- úrazové poistenie pre žiakov na všetky akcie školy aj mimo školy
- nábytkové skrine a skrinky do 10 tried 1. stupňa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2016/2017 zakúpilo:
- príspevok pre prvákov na prvý deň v škole
príspevok na akciu ŠKD- Vyrezávanie tekvíc
- príspevok na Vianočný jarmok, Lyžiarsky výcvik, Školu v prírode, predmetové olympiády, súťaže,
- príspevok na zápis prvákov
príspevok na knihy pre ocenených žiakov na konci šk. roka
- nové stoličky do auly školy
- čipový systém do školskej jedálne 
- úrazové poistenie pre žiakov, ktorí uhradili príspevok ZRPŠ na všetky akcie školy aj mimo školy
- nové skrinky do tried pre všetkých žiakov 2. stupňa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2015/2016 zakúpilo:
- príspevok pre prvákov na prvý deň v škole
- videotelefóny do každej triedy 1. stupňa
- zakúpenie a nainštalovanie nových moderných kombinovaných školských tabúľ do tried 1. stupňa a odborných učební chémie, fyziky a prírodopisu
úrazové poistenie pre žiakov, ktorí uhradili príspevok ZRPŠ na všetky akcie školy aj mimo školy
- príspevok na akciu ŠKD- Vyrezávanie tekvíc
- príspevok na Vianočný jarmok, Školu v prírode, predmetové olympiády, súťaže,
- príspevok na zápis prvákov
príspevok na knihy pre ocenených žiakov na konci šk. roka
                                  Ď A K U J E M E !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z darov venovaných ZRPŠ sa počas škol.roku 2014/2015 zakúpilo:

- príspevok pre prvákov, Imatrikulácie prvákov
- príspevok na Vyrezávanie tekvíc do ŠKD
- zakúpilo sa 12 stolov so stoličkami do školskej jedálne
- zakúpilo sa 15 ks slúchadiel do počítačovej učebne
- zakúpenie a nainštalovanie moderného videotelefónu v pavilóne prvákov
- príspevok na knihy za školské súťaže pre naše deti: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín....
- príspevok na zápis prvákov
- príspevok na lyžiarsky výcvik
úrazové poistenie pre žiakov, ktorí uhradili príspevok ZRPŠ na všetky akcie školy aj mimo školy
- nainštalovanie nových moderných kombinovaných školských tabúľ do všetkých tried 2. stupňa
- príspevok na Akadémiu- zakúpenie tričiek speváckemu zboru, zafinancovanie buletínu k 30. výročiu školy, občerstvenie pre vystupujúce deti
- príspevok do školy v prírode pre 1. stupeň
- príspevok na knihy pre ocenených žiakov na konci šk. roka

                                          Ď A K U J E M E !!!
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Stiahnuť
ŠTATÚT ZRPŠ  3916 kB verzia 1 21. 10. 2011, 8:15 Alena Bednárová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
2% dane 2013  48 kB verzia 1 21. 2. 2013, 10:04 Alena Bednárová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  28 kB verzia 1 16. 10. 2013, 0:30 Alena Bednárová
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2013  31 kB verzia 2 18. 11. 2015, 2:21 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2013  33 kB verzia 2 18. 11. 2015, 2:21 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2013  36 kB verzia 2 18. 11. 2015, 2:23 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2014  34 kB verzia 2 18. 11. 2015, 2:23 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2014  104 kB verzia 2 18. 11. 2015, 2:23 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2014  717 kB verzia 2 18. 11. 2015, 2:24 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2014  31 kB verzia 2 18. 11. 2015, 2:24 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2015  140 kB verzia 2 11. 1. 2017, 11:21 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2015  83 kB verzia 2 18. 11. 2015, 2:26 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2015  639 kB verzia 2 18. 11. 2015, 2:26 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2015  579 kB verzia 2 18. 11. 2015, 2:26 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2015  31 kB verzia 2 18. 11. 2015, 2:26 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2015  674 kB verzia 2 18. 11. 2015, 2:26 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2016  139 kB verzia 2 11. 1. 2017, 11:21 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2016  108 kB verzia 2 11. 1. 2017, 11:21 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2016  163 kB verzia 2 11. 1. 2017, 11:21 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2016  345 kB verzia 2 11. 1. 2017, 11:21 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2016  261 kB verzia 2 11. 1. 2017, 11:21 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2017  345 kB verzia 2 3. 11. 2017, 2:09 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2017  343 kB verzia 2 3. 11. 2017, 2:09 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2017  362 kB verzia 2 3. 11. 2017, 2:09 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2018  37 kB verzia 2 16. 6. 2019, 21:53 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2019  13 kB verzia 3 16. 6. 2019, 21:50 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2019  13 kB verzia 2 16. 6. 2019, 21:53 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2018  13 kB verzia 2 16. 6. 2019, 21:53 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2018  80 kB verzia 2 7. 6. 2019, 2:49 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2019  598 kB verzia 2 11. 11. 2019, 8:48 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Zápisnica 2019   188 kB verzia 2 8. 12. 2019, 23:37 Gabriela Fajnorová