Sponzori školy

Vedenie základnej školy ďakuje všetkým rodičom, známym a priateľom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.


                                                                               Ď A K U J E M E  ! ! ! 

Menovite:                                              
Šk. rok: 2017/2018

 p. BôžikZa dávkovače hygien. prostriedkov pre školu aj pre triedu 2.A
  
  
  
  
  

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli na dar škole. Všetky finančné prostriedky boli vložené na darovací účet školy a pani riaditeľka školy plánuje z týchto príspevkov opraviť a zveľadiť vonkajšie ihriskové plochy a antuku, ktoré slúžia žiakom na športovanie.