Sponzori školy

Vedenie základnej školy ďakuje všetkým rodičom, známym a priateľom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.


                                                                               Ď A K U J E M E  ! ! ! 

Menovite:                                              
Šk. rok: 2016 /2017

 p. Viskupovi Za opravu a nastavenie školského zvonenia.
 p.Faltusovi /3.A/
 Za ukážky hasičského zboru-pena k MDD
 p. Duranskému /3.A/
 Za ukážky hasičského zboru v Pod.Biskupiciach k MDD
 p.Nadányiovej /ZK GA-IA/
 Za tanečné vystúpenia na Juniálese.
  

Ďakujeme za finančný dar na darovací účet škole:
Rýchlik Andrej 2.B
Kesselbauerová Nela 2.B
 Kanávor Richard 1.B Páleník Oliver 5.B
 Kanávorová Klára 5.B Kremlerová Laura 7.B
 Sikorová Liana 1.B Fecková Alexandra 2.B
 Sikorová Linda 5.B Piecková Hana 2.B
 Lipovský Jakub 4.C Piecka Martin 3.B
 Hrčka Roman 7.B Gombkoto Dominik 5.B
 Riglerová Bibiána 7.B Gombkoto Tomáš 7.B
 Patáková Veronika 7.B Žužič Roderik 6.B
 Mikešová Dominika 6.B Paluska Karol 5.C
 Soboličová Petra 2.B
 Phan Tuomg 7.B
 Lamosová Evelin 2.A Paláček Samuel 7.A
 Matlovičová Nela 2.B Paláček Marko 5.C
 Matlovičová Viktória 8.A Prívarová Simona 2.B
 Nagyová Natália 6.A Herda Adam 1.A
 Romanová Emília 8.A Marták Michal 1.D
 Kunert Filip 1.A Marták Michal 2.D
 Koller Ladislav 1.A 
 Kollerová Laura 4.B 
  Menovite:                                              
Šk. rok: 2015 /2016
 Rod. Matlovičovej Za sektorový nábytok do triedy 1.B

Menovite:                                              
Šk. rok: 2014/2015

 Rod. Bláhovej z 2.C a firme Modacoza rekonštrukciu a sponzorovanie detských toaliet na 1. poschodí I. stupňa
  Všetkým rodičom, ktorí poskytli kancelárske potreby, papier a pod.
  

Menovite:                                              
Šk. rok: 2013/2014


 Rod. Ládyovej z 1.B Za zhotovenie vešiakovej steny v triede
 Rodičom zo 4.A
(Kútna,Luca,Gromová,Kotásková,
Boča, Miháliková...)
 Za kancelársky materiál, papiere, kriedy, darčeky pre žiakov...
 Rodičom zo 7.B
(Bajzová,Zacková,Rakšányová,
Pekarovičová...)
 Za kancelárske a hygienické potreby.
 Rod. Nikmonovej z 2.B Za darovaný koberec do triedy 2.B.
 Rod. Chladeckej z 2.B Za vitamíny vo forme čerstvých jabĺčok pre deti.
 Rod. Sikorovej z 2.B Za kancelárske potreby.
 Rod. Jarembekovej z 1.A Za kancelársky papier.
 P. Žufovi z 2.C Za sponzorský dar- adaptér k elektr.klavíru
 Rod. Kanávorová z 2.B Za prefinancovanie divadelného predstavenia pre žiakov 2.B vrátane dopravy a mikulášskych balíčkov,
 p. Nikmonová 2.Bza  zakúpenie koberca do triedy
 p.Sýkorová 2.B za materiál do triedy
 rod.Emmy Chladeckej 2.B za kancelársky papier
 p. Gávorníková 3.B za kancelársky papier

 rod. Sikorová z 2.B za zeminu, drôtené kefy na brigádu
 rod. Kováčová z 2.B za rastliny, stromčeky
 p. Zadžorová z 9.A za rastliny na brigádu
 Všetkým rodičom, ktorí nám pomohli natierať plot okolo školy.