Sponzori školy

Vedenie základnej školy ďakuje všetkým rodičom, známym a priateľom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.


                                                                               Ď A K U J E M E  ! ! ! 

Menovite:                                              
Šk. rok: 2017/2018

 p. BôžikZa dávkovače hygien. prostriedkov pre školu aj pre triedu 2.A
 p. Pavešicová 3.B Za drobné darčeky do švp, slúchadlá, deky ....
  
  
  
  

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prispeli na dar škole. Všetky finančné prostriedky boli vložené na darovací účet školy a pani riaditeľka školy plánuje z týchto príspevkov opraviť a zveľadiť vonkajšie ihriskové plochy a antuku, ktoré slúžia žiakom na športovanie.