Oddelenia ŠKD

 
1.A

I.oddelenie

   ALŽBETA BIELČÍKOVÁ,BC.

  

(clamp)(clamp);-);-)(clamp)


 
1.B

II.oddelenie

   DAGMARA ŠVÁBOVÁ

 (X)             :-)(Y) :-)(X)


 
1.C

III.oddelenie

   ZUZANA VÁCLAVOVÁ

;-)(Y) (L) (hello);-)


 
2.A

IV.oddelenie

   SOŇA PENEVOVÁ

(Y) :-)(Y) :-)(Y) :-)


 
2.B

V.oddelenie

   INGRID ŠNIRCOVÁ,BC.

(Y) (L) (hello)        :-)(X)


 
2.C

VI.oddelenie

   JOLANA KRAJČOVIČOVÁ,MGR.

  :-):-)   (Z)              ;-);-)


 
2.D

VII.oddelenie

   OĽGA FEDORKOVÁ

(Y) (L) (hello)(Z) (Z)


 
3.A

VIII.oddelenie

   ZUZANA LILOVÁ,MGR.

       (Z) (Z)   :-$(X)(X)


 
3.B

IX.oddelenie

   BEÁTA ADÁMKOVÁ,PhDr.-dlhodobá PN

zástup : HELENA PUTZOVÁ,MGR.

(Y) (flower);-);-);-)


 
3.C

X.oddelenie

   KATARÍNA BREZOVSKÁ

(L) (flower)(L) (Y) (flower)


 
4.AC

XI.oddelenie

   VALÉRIA JUROVATÁ, MGR.

  :-):-)    (H)      (H)(H)


 
4.BC

XII.oddelenie

   ANDREA HUBAĽOVÁ

(L) (Y)(Z)         (Y) (flower)


 
4.C


   DELENÉ ODDELENIE

(flower)(Z) (L) (Y) (flower)

 Všetky deti a vychovávateľky školského klubu má na starosti :      (cinky) (cinky) (cinky)Alena Bednárová, VV ŠKD