Školský klub detí‎ > ‎Akcie ŠKD‎ > ‎

1.B v novom roku

uverejnené 2. 3. 2019, 2:50 používateľom Alena Bednárová
1.Deň hračíek, 
2.Moja ruka s rukavičkouPo rozhovore si deti vyrobili svoju rukavicu. Obkreslili si svoju ruku a vyzdobili.                                                                                                                3.Detská výmenná burza,                                                                                          4.Šaty z papiera,                                                                                                            5.Zber odpadu na školskom dvore,                                                                      6.Valentínsky darček,                                                                                                            7.V knižnici
https://photos.app.goo.gl/ZijryJieoHzqGRgS7
Comments