Akcie ŠKD

Milí rodičia, je nám ľúto, ešte stále nemáme všetky súhlasy rodičov na zverejnenie fotografií z akcií klubu.

V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR)  a následne nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „ZOOÚ“), ktorý nahrádza pôvodný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,  stojí pred každou organizáciou úloha zosúladenia súčasného stavu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch s požiadavkami, ktoré im v tejto oblasti predpisujú vyššie spomínané záväzné právne normy. Účinnosť oboch týchto právnych noriem nadobúda dňom 25. mája 2018.

P O Z V Á N K A

uverejnené 16. 10. 2018, 22:50 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 19. 10. 2018, 4:52 ]

DEŇ TEKVÍC

V STREDU 24.OKTÓBRA

    od 15,00 do 16,30 na školskom dvore    

                  POZOR !

 Každé dieťa môže vyrezávať tekvicu len rodičom ! 

- Nástroje na vyrezávanie si rodičia môžu priniesť.

- Nezabudni si priniesť strašidelnú masku !

-Ak nemáš masku, príď oblečený v žltom, ako slniečko!

Príďte sa zabaviť a jeseň s nami osláviť !

Všetci ste vítaní !

Tešíme sa na Vašu spoluprácu !

ŠKD v spolupráci s CV ZRPŠ zakúpi tekvice v hodnote 100€ Prosíme rodičov, aby svoje tekvice prinášali už od pondelka do jednotlivých tried pani vychovávateľkám. 

1-1 of 1