Školský klub detí

VITAJTE U NÁS V KLUBE !


deti

Pravidelná činnosť ŠKD             

  • celoklubové súťaže-turistické vychádzky
  • mesačné diskohrátky 
  • detské výmenné burzy  
  • tematické popoludnia : Športové netradičné popoludnia-jeseň a jar, Imatrikulácia prvákov-november Deň tekvíc-október18, Mikuláš-december,  Vianočný jarmok-december, Noc škriatkov-január, Fašiangy-február, Besedy so spisovateľmi a výstavy kníh-marec, Veľká noc-apríl, Týž-deň MDD-jún, zapojenie sa do projektov
  • Deň otvorených dverí-máj, Moja rodina-jún.../
  • návštevy kultúrnych akcií, miestnej knižnice-mesačne, /prváci od febr.2019
  • návštevy múzeí, výstav -3.-4.roč.
  • KURZY : plávania, korčuľovania, 
  • jarná a letná prázdninová činnosť                          ALENA BEDNÁROVÁ, VV ŠKD
            .  
          Žiadame rodičov, aby si po svoje deti prichádzali každý deň  
    ihneď poobede, najneskôr však do 13,30 hod.  alebo od 15,00 hod. 

/v stredu od 16,00 hod./

Činnosť detí v čase od 14,00 do 15,00 hod.je organizovaná spoločne pre všetkých členov oddelenia. 
V tomto čase je budova uzamknutá a deti neodchádzajú domov.                   
Pani vychovávateľka má svoj výchovný program pre deti  a vašim individuálnym príchodom rušíte jej výchovnú činnosť.      

Každý jeden deň /okrem silného dažďa a vetra/ má vaše dieťa počas výchovnej činnosti klubu detí pobyt vonku - vychádzky, hry a súťaže 
na detskom alebo školskom ihrisku. 
Žiadame rodičov, aby svoje deti obliekali primerane, vhodne na pobyt 
vonku /alebo im dajte odev a obuv na prezlečenie/. 
Nekričte na deti kvôli zašpineným a zničeným nohaviciam, topánkam, bundám, sú to len veci.........ony sa iba hrali a boli šťastné. 
Hnevajte sa sami na seba, že ste nepripravili deťom tepláky a tenisky, 
aby boli pri hrách spokojné a veselé.
 

OZNAM  PRE NEDOČKAVÝCH RODIČOV 

Vážení rodičia, 
veľmi si vážime, že ste si našli čas a prišli si po svoje dieťa a chcete s ním stráviť pekné chvíle. 
Ale aj my chceme, aby deti mali pekné stredy. 
Preto každú stredu sa snažíme vašim deťom pripraviť zaujímavý program. Berieme ich na výletíky v blízkom alebo ďalekom okolí školy. 
Návrat prvých ročníkov je okolo 16,00 h, 
           druhých ročníkov je okolo 16,30 h
           tretiaci a štvrtáci sa vrátia z mesta do 17,00 h  
Ďakujeme, že nám vychádzate v ústrety a svoje dieťa si v stredu zoberiete do 13,30 hod. alebo až po akciách.                                 Pani vychovávateľky
Podstránky (2): Akcie ŠKD Oddelenia ŠKD