Školský klub detí


deti

 
VITAJTE U NÁS V KLUBE !

            .   Pravidelná činnosť ŠKD             
  • celoklubové súťaže-turistické vychádzky
  • mesačné diskohrátky 
  • detské výmenné burzy  
  • tematické popoludnia / Športové netradičné popoludnia-jeseň a jar, Imatrikulácia prvákov-október, Deň strašidiel november, Mikuláš-december, Vianočný jarmok-december, Noc škriatkov-január, Fašiangy-február, Besedy    so spisovateľmi a výstavy kníh-marec, Veľká noc-apríl,   Týž-deň MDD-jún,  Deň otvorených dverí-máj, Moja rodina-jún.../
  • návštevy kultúrnych akcií, miestnej knižnice-mesačne, /prváci od februára 2018/
  • návštevy múzeí, výstav -3.-4.roč.
  • záujmová krúžková činnosť / výtvarné techniky,šikovné ruky,loptové hry,stolný tenis,varenie, modelárstvo,tanečný, prírodovedný.../
  • KURZY : plávania, korčuľovania, lyžovania
  • jarná a letná prázdninová činnosť                                                                                                                                      ALENA BEDNÁROVÁ, VV ŠKD
                                                            

Žiadame rodičov, aby si po svoje deti prichádzali 
každý deň  ihneď poobede, 
najneskôr však do 13,30 hod.  alebo od 15,00 hod. 
/v stredu od 16,00 hod./

Činnosť detí v čase od 14,00 do 15,00 hod. 
je organizovaná spoločne pre všetkých členov oddelenia. V tomto čase je budova uzamknutá 
a deti neodchádzajú domov.                   
Pani vychovávateľka má svoj výchovný program 
pre deti  a vašim individuálnym príchodom rušíte jej výchovnú činnosť.      

Každý jeden deň 
/okrem silného dažďa a vetra/
má vaše dieťa počas výchovnej činnosti klubu detí
pobyt vonku - vychádzky, hry a súťaže 
na detskom alebo školskom ihrisku. 
Žiadame rodičov, aby svoje deti obliekali primerane, vhodne na pobyt vonku /alebo im dajte odev a obuv 
na prezlečenie/. 
Nekričte na deti kvôli zašpineným a zničeným 
nohaviciam, topánkam, bundám, sú to len veci....
.....ony sa iba hrali a boli šťastné. 
Hnevajte sa sami na seba, že ste nepripravili deťom        tepláky a tenisky, aby boli pri hrách spokojné a veselé.
 

OZNAM  PRE NEDOČKAVÝCH RODIČOV 

Vážení rodičia, 
veľmi si vážime, že ste si našli čas a prišli si 
po svoje dieťa a chcete s ním stráviť pekné chvíle. 
Ale aj my chceme, aby deti mali pekné stredy. 
Preto každú stredu sa snažíme vašim deťom 
pripraviť zaujímavý program. Berieme ich 
na výletíky v blízkom alebo ďalekom okolí školy. 
Návrat prvých ročníkov je okolo 16,00 h, 
druhých ročníkov je okolo 16,30 h
a tretiaci a štvrtáci sa vrátia z mesta do 17,00 hod. 
Ďakujeme, že nám vychádzate v ústrety 
a svoje dieťa si v stredu zoberiete do 13,30 hod. 
alebo až po akciách.           Pani vychovávateľky