Školský klub detí

  deti

 VITAJTE U NÁS V KLUBE !

            .  
Všetkým deťom a rodičom prajeme krásne letné prázdniny.
LETNÉ  PRÁZDNINY 

ZAČÍNAJÚ 

S KLUBOM DETÍ :

RODIČIA POZOOOOR !

V PIATOK 13.7. NÁVRAT Z VÝLETU 
 O 15,00 HOD.

CELODENNÉ VÝLETY 
SA KONAJÚ ZA KAŽDÉHO POČASIA 
/PRE DETI MÁME PRIPRAVENÝ DAŽDIVÝ VARIANT VÝLETU/


Pondelok  2.7.2018 ALIFARMA + obj.obed
     
Utorok   3.7.2018 PLAVBA loďou na Devín + obj.obed
     
Streda   4.7.2018 MALKIA PARK + obj.obed
     
Štvrtok - 5.7.2018 štátny sviatok - prevádzka nebude
     
Piatok  6.7.2018 BIOFARMA pri Stupave + vozenie NA KOČI + obj.obed
   
Pondelok  9.7.2018 VOJENSKÉ LETISKO Kuchyňa + obj.obed
     
Utorok   10.7.2018 PLAVBA po Baťovom kanáli + výroba a ochutnávka trdelníka
     
Streda   11.7.2018 RANČ na Striebornom jazere + opekanie špekačiek
     
Štvrtok - 12.7.2018 RANČ  pod Gaštankou + obj.obed
     
Piatok  13.7.2018 EKOPARK+obj.obed v Mlyne+MÚZEUM VČELÁRSTVA 
Každú neprítomnosť vášho dieťaťa na výlete určite nahláste p.Bednárovej č.t. : 0903474723

                              
                                                    Pravidelná činnosť ŠKD             

 • celoklubové súťaže-turistické vychádzky
 • mesačné diskohrátky 
 • detské výmenné burzy  
 • tematické popoludnia / Športové netradičné popoludnia-jeseň a jar,                 
 • Imatrikulácia prvákov-október, Deň strašidiel november, Mikuláš-december, 
 • Vianočný jarmok-december, Noc škriatkov-január, Fašiangy-február, Besedy    
 • so spisovateľmi a výstavy kníh-marec, Veľká noc-apríl,   Týž-deň MDD-jún,  
 • Deň otvorených dverí-máj, Moja rodina-jún.../
 • návštevy kultúrnych akcií, miestnej knižnice-mesačne, /prváci od februára 
 • 2018/
 • návštevy múzeí, výstav -3.-4.roč.
 • záujmová krúžková činnosť / výtvarné techniky,šikovné ruky,loptové hry,
 • stolný tenis,varenie, modelárstvo,tanečný, prírodovedný.../
 • KURZY : plávania, korčuľovania, lyžovania
 • jarná a letná prázdninová činnosť                          ALENA BEDNÁROVÁ, VV ŠKD
 Žiadame rodičov, aby si po svoje deti prichádzali každý deň  
ihneď poobede, najneskôr však do 13,30 hod.  alebo od 15,00 hod. 

/v stredu od 16,00 hod./

Činnosť detí v čase od 14,00 do 15,00 hod. 
je organizovaná spoločne pre všetkých členov oddelenia. 
V tomto čase je budova uzamknutá a deti neodchádzajú domov.                   
Pani vychovávateľka má svoj výchovný program 
pre deti  a vašim individuálnym príchodom rušíte jej výchovnú činnosť.      

Každý jeden deň 
/okrem silného dažďa a vetra/
má vaše dieťa počas výchovnej činnosti klubu detí
pobyt vonku - vychádzky, hry a súťaže 
na detskom alebo školskom ihrisku. 
Žiadame rodičov, aby svoje deti obliekali primerane, vhodne na pobyt 
vonku /alebo im dajte odev a obuv na prezlečenie/. 
Nekričte na deti kvôli zašpineným a zničeným 
nohaviciam, topánkam, bundám, sú to len veci....
.....ony sa iba hrali a boli šťastné. 
Hnevajte sa sami na seba, že ste nepripravili deťom tepláky a tenisky, 
aby boli pri hrách spokojné a veselé.
 

OZNAM  PRE NEDOČKAVÝCH RODIČOV 

Vážení rodičia, 
veľmi si vážime, že ste si našli čas a prišli si 
po svoje dieťa a chcete s ním stráviť pekné chvíle. 
Ale aj my chceme, aby deti mali pekné stredy. 
Preto každú stredu sa snažíme vašim deťom 
pripraviť zaujímavý program. Berieme ich 
na výletíky v blízkom alebo ďalekom okolí školy. 
Návrat prvých ročníkov je okolo 16,00 h, 
druhých ročníkov je okolo 16,30 h
a tretiaci a štvrtáci sa vrátia z mesta do 17,00 hod. 
Ďakujeme, že nám vychádzate v ústrety 
a svoje dieťa si v stredu zoberiete do 13,30 hod. 
alebo až po akciách.           Pani vychovávateľky