Projekty‎ > ‎

ING Šanca pre deti

uverejnené 25. 9. 2012, 23:32 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 1. 11. 2012, 1:06 ]
Projekt vzdelávania detí s poruchami správania.


V školskom roku 2011/2012 sme vypracovali Grantový projekt ING Šanca pre deti, ktorý bol zameraný na podporu integrácie a zvýšenie kvality vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Získali sme finančný príspevok vo výške 1 800 Eur. 

Projekt bol zameraný na vzdelávanie učiteľov prvého a druhého stupňa v oblasti porúch správania, na preventívny program a program podpory vyškolenia učiteľov v práci so žiakmi s poruchami správania a na individuálne supervízie pre odborných zamestnancov a skupinové supervízie pre učiteľov ako prevencia proti vyhoreniu.

Do konca školského roka 2011/2012 sa podarilo zrealizovať akreditovaný výcvik v preventívnom programe Srdce na dlani (prevencia proti násiliu). V školskom roku 2012/2013 nás ešte čaká vzdelávanie učiteľov a odborných zamestnancov v problematike porúch správania sa formou modelových situácií a hier zameraných na rozvoj komunikačných zručností. 

                                                                         PaedDr.L. Mošková, Mgr.A. Duffeková

Comments