Oznamy‎ > ‎

Slávnostné otvorenie šk. roka

uverejnené 31. 8. 2017, 1:07 používateľom Gabriela Fajnorová
Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 

v pondelok dňa 4. 9. 2017  o 8,30 hod na školskom dvore. 

Zraz prvákov je o 8,00 hod. na školskom dvore. 

(V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do tried hneď o 8,30 hod. a prváci o 8,00 do auly školy.)

V pondelok 4.9. nie je v prevádzke školský klub detí, ani školská jedáleň z prevádzkových dôvodov!!! 

Pokyny pre žiakov:
1. Žiaci prvého ročníka si prinesú prázdnu aktovku a farbičky.
2. Žiaci 2. až 9. ročníka si prinesú písacie potreby a poznámkový blok.
3. Obuv na prezutie nie je v tento deň potrebná.
4. Celý týždeň od 5.9. do 8.9. budú mať žiaci 2. – 9. ročníka 4 vyuč. hodiny do 11,45 hod.
5. Žiaci 1. ročníkov sa budú učiť v utorok 5.9. a v stredu 6. 9. do 10,45 hod. a vo štvrtok 7.9. a v piatok 8.9. do 11,45 hod. Po ukončení vyučovania bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň pre prihlásených žiakov.

Pokyny pre rodičov 1. ročníka:
1. Rodičia žiakov 1. ročníkov zostávajú v škole 4.9. s deťmi cca do 9,30 hod.
2. Dostanú všetky informácie od triednych učiteliek, vychovávateliek.


Dňa 4. 9. končí vyučovanie o 10,00 hod. 

                                                                    RNDr. Alena Heldová,
                                                                         riaditeľka školy
Comments