Oznamy‎ > ‎

Príspevok ZRPŠ

uverejnené 18. 9. 2017, 9:00 používateľom Gabriela Fajnorová
Vážení rodičia, 
dňa 11.9.2017 školský aktív rodičov schválil pre školský rok 2017-2018 výšku členského príspevku ZRPŠ 20,- euro na žiaka /vždy iba jedno dieťa v rodine- platí najstarší súrodenec/.
 
Občianske združenie finančne pomáha škole pri organizovaní akcií, súťaží, prispievame na rôzne učebné pomôcky, zakúpili sme počítače, tabule, videotelefóny, stoly, stoličky a čipový systém do jedálne, skrine do tried na II. stupni – na I. stupeň zakúpime tento šk. rok, deti sú každý rok úrazovo poistené na všetky školské akcie.......financujeme množstvo ďalších príspevkov, ktoré si môžete pozrieť na stránke školy. 

Ďakujem, že i tento školský rok Vašim príspevkom pomáhate skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a ako predseda združenia Vás chcem uistiť, že všetky príspevky boli a budú použité v prospech našich detí. Príspevok prosím odovzdajte do 31.10.2017 triednej učiteľke. 

Führichová Renata predseda CVZRPŠ

Comments