Oznamy‎ > ‎

Pokyny k platbám za obedy za september

uverejnené 27. 8. 2019, 5:19 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 1. 9. 2019, 22:53 ]
Dňa 2.9.2019 bude školská jedáleň mimo prevádzky a obedy sa vydávať nebudú.

Platbu za mesiac september treba zrealizovať do 31. augusta 2019 a avízo o platbe treba zaslať na mail: lnovotna@zspodzaba.sk

Číslo účtu v tvare IBAN: SK 73 1100 0000 0026 2370 5145
variabilný symbol: 92019
poznámka: meno + trieda žiaka

Suma: 1.stupeň: 10,20 eur ( 20dní x 0,01 + 10 euro réžia )
            2.stupeň: 12,00 eur ( 20dní x 0,10 + 10 euro réžia )

Nové čipy pre prvákov a nových žiakov bude možné zakúpiť v pondelok 2.9.2019 v čase od 8,00 – do 9,00 hod. v kancelárii vedúcej ŠJ (vchodom do pavilónu). Poplatok za čip: 2 eurá. Čip bude aktívny po uhradení platby za obedy a zaslaním avíza o platbe.

Pre žiakov, ktorí neodovzdali zápisné lístky, strava pripravená nebude. Všetky odhlášky z minulého školského roka budú odpočítané v predpise na mesiac október 2019.

VZHĽADOM K PRÍPRAVÁM NA ROZSIAHLU REKONŠTRUKCIU ŠKOLSKEJ KUCHYNE, BUDE STRAVOVANIE ZABEZPEČENÉ DODÁVATEĽSKÝM SPOSOBOM – DOVOZOM HOTOVEJ STRAVY, KTORÚ PRIPRAVÍ A ZABEZPEČÍ FIRMA – GLOBAL GASTRO s.r.o.

                                                                           RNDr. L. Novotná, vedúca šk. kuchyne

 

Comments