Oznamy‎ > ‎

Oznam školskej jedálne

uverejnené 4. 6. 2018, 3:17 používateľom Gabriela Fajnorová
Vzhľadom k ukončeniu školského roka 2017/2018, Vám oznamujem, že odhlášky obedov na mesiac jún 2018, je potrebné nahlásiť najneskôr 

do štvrtku 21.6.2018 do 14,00 hodiny. 

Po tomto termíne už odhlášky nebudú akceptované a neodhlásené obedy bude možné prevziať do obedárov.  
Žiadam rodičov stravujúcich sa žiakov, ktorí od septembra nebudú navštevovať túto školu, aby oznámili čísla účtov – v tvare IBAN, na ktoré budú preplatky zo stravy vrátené bankovým prevodom.

Mail – lnovotna@zspodzaba.sk

                                                           Za pochopenie ďakujem

                                                              RNDr.Lýdia Novotná, vedúca ŠJ
Comments