Oznamy‎ > ‎

Oznam školskej jedálne

uverejnené 26. 8. 2017, 1:40 používateľom Gabriela Fajnorová
Oznamujeme všetkým stravníkom, že šeky na mesiac september 2017, je možné prebrať v dňoch: 

pondelok 28.8.2017 
streda 30.8.2017 

v čase od 9,00 – 10,00 hod. 
v kancelárii vedúcej ŠJ – vchod do družiny ŠKD. 

Pre platbu bankovými službami: 
IBAN: SK73 1100 0000 002623705145 
Variabilný symbol: 92017 
Poznámka: Meno + trieda žiaka 

Suma platby pre 1.stupeň – 1.- 4.ročník je: 20,19 Eur 
                            2.stupeň – 5.- 9.ročník je: 21,71 Eur 

Avízo o zaplatení bankovými službami je nutné zaslať mailom na: 


alebo vhodiť do schránok na to určených. Platby elektron. bankovníctvom realizujte včas, suma musí byť na účet jedálne pripísaná najneskôr do 30.8.2017. 
Do poznámky uveďte meno + triedu žiaka – nie rodiča. Čip bude aktívny až po prijatí platby na účet. 
Cena stravného lístka: 1.stupeň – 1,01 Eura 
                                     2.stupeň – 1,09 Eura 
                                     réžia - 1,00 euro mesačne 

                                                                        RNDr. Lýdia Novotná 
                                                                               vedúca ŠJ

Comments