Oznamy‎ > ‎

Organizácia školy 2.9.

uverejnené 27. 8. 2019, 6:51 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 27. 8. 2019, 22:05 ]

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční

dňa 2. 9. 2019 v pondelok o 8,30 hod  na školskom dvore.

Zraz prvákov je o 8,00 hod. na školskom dvore.

(V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do tried hneď o 8,30 hod.

a prváci o 8,00 do auly školy.)

V pondelok 2.9. nebude v prevádzke školský klub detí ani  školská jedáleň.

Pokyny pre žiakov:        

1.    Žiaci prvého ročníka si prinesú prázdnu aktovku a farbičky.

2.    Žiaci 2. až 9. ročníka si prinesú písacie potreby a poznámkový blok.

3.    Obuv na prezutie nie je v tento deň potrebná.

4.    Celý týždeň od 3.9. do 6.9. budú mať žiaci 2. – 9. ročníka 4 vyuč. hodiny do 11,45 hod.

5.    Žiaci 1. ročníkov sa budú učiť v utorok 3.9. a v stredu 4. 9. do 10,45 hod. a vo štvrtok 5.9. a v piatok 6.9. do 11,45 hod. Po ukončení vyučovania bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň pre prihlásených žiakov.

 

Pokyny pre rodičov 1. ročníka:

 

1. Rodičia žiakov 1. ročníkov zostávajú v škole 2.9. s deťmi cca do 10,00 hod.

2. Dostanú všetky informácie od triednych učiteliek, vychovávateliek.

 

Dňa 2. 9. končí vyučovanie o 10,30 hod.

            

       27.8.2019                                                                                        RNDr. Alena Heldová,

                                                                                                                      riaditeľka školy

Comments