Oznamy‎ > ‎

Informácia o obedoch

uverejnené 20. 8. 2019, 23:28 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 8. 2019, 23:21 ]

V zmysle zákona o dotácii na stravovanie a na podporu výchovy k stravovacím návykom, túto možno poskytnúť len na základe prihlášky, ktorou zákonný zástupca prihlási žiaka na stravovanie prostredníctvom zápisného lístka.
Vyplnené prihlášky je nutné doručiť najneskôr do 30.augusta 2019 do veľkej schránky pri hlavnom vchode do budovy ZŠ. 
Pre neprihlásených žiakov strava nebude pripravená. Žiaci 1.ročníkov, označia triedu - len poznámkou 1.ročník.
Ďalšie pokyny k stravovaniu budú uverejnené priebežne na webovej stránke školy.

Prihláška na stravovanie sa nachádza nižšie.

Žiadame rodičov, aby dodržiavali pokyny k prihlasovaniu žiakov na stravu, prihlášky na stravu vhadzovali do schránky pri hlavnom vchode a neposielali ich mailom. Prihláška musí byť vytlačená, správne vypísaná a vlastnoručne podpísaná zákonným zástupcom!!!

 

ĉ
Gabriela Fajnorová,
20. 8. 2019, 23:28
Comments