Oznamy‎ > ‎

Vzdelávacie poukazy- krúžky, informácie

uverejnené 10. 9. 2018, 1:41 používateľom Gabriela Fajnorová

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

 

Ø Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie poukazy (VP), zoznam krúžkov a prihlášku. Rodič poukaz podpíše a odovzdá v škole triednemu učiteľovi na krúžok, o ktorý má žiak záujem, alebo na činnosť v ŠKD.

Ø Kto sa na krúžok v škole neprihlási, ani nechodí do ŠKD, môže VP uplatniť v inom zariadení. 

Ø Vedúci krúžku musí so žiakmi absolvovať min. 60 hodín od 17.9. do 15.6., preto je prihláška záväzná a platí na celý školský rok.

Ø Z krúžku sa nedá odhlásiť!!!

Ø Žiak sa zaviaže povinne navštevovať krúžok celý šk. rok na základe písomného súhlasu a prihlášky.

Ø Žiaci môžu navštevovať iba neplatený 1 krúžok, preto je dôležité, čím skôr odovzdať prihlášku a podpísaný poukaz.

Ø Žiaci ŠKD odovzdajú poukaz na činnosť ŠKD, ostatní žiaci odovzdajú poukaz na činnosť krúžku, ktorý majú záujem  navštevovať.

Ø Žiaci odovzdajú podpísaný vzdelávací poukaz a prihlášku najneskôr do 13.9.2018 triednemu učiteľovi, ktorý ju obratom odovzdá vedúcemu krúžku!!!

 

 

Comments