Oznamy‎ > ‎

Školská jedáleň

uverejnené 22. 8. 2018, 5:38 používateľom Gabriela Fajnorová
Oznamujeme všetkým stravníkom, že šeky na mesiac september 2018, je možné
prebrať v dňoch :

pondelok 27.8.2018
utorok 28.8.2018
v čase od 9,00 – 10,00 hod., v kancelárii vedúcej ŠJ – vchod do družiny.

Pre platbu bankovými službami:
IBAN: SK 73 1100 0000 0026 2370 5145
Variabilný symbol : 92018

Poznámka: Meno + trieda žiaka, trieda ktorú bude navštevovať v septembri 2018

Suma pre platby: 1.stupeň – 1.- 4.ročník je: 22,80 Eur
                            2.stupeň – 5.- 9.ročník je: 24,20 Eur

Avízo o zaplatení bankovými službami je nutné zaslať mailom na:
lnovotna@zspodzaba.sk

alebo vhodiť do schránok na to určených.

Platby realizujte včas, suma musí byť na účet jedálne pripísaná najneskôr do 30.8.2018. 
Číp bude aktívny až po prijatí platby na účet. 

Cena stravného lístka: 1.stupeň – 1,09 Eur
                                     2.stupeň – 1,16 Eur
                                     réžia - 1,00 Euro mesačne

RNDr.Lýdia Novotná
vedúca ŠJ
Comments