Oznamy‎ > ‎

Príspevok ZRPŠ

uverejnené 25. 9. 2018, 6:42 používateľom Gabriela Fajnorová

Vážení rodičia,

dňa 10.9.2018 školský aktív rodičov schválil pre školský rok 2018-2019 výšku členského príspevku ZRPŠ   20,- euro na žiaka ( platí vždy iba jedno dieťa v rodine - najstarší súrodenec v škole).

 

Občianske združenie finančne pomáha škole pri organizovaní akcií, súťaží, prispievame na rôzne učebné pomôcky, zakúpili sme počítače, tabule, videotelefóny, stoly, stoličky a čipový systém do jedálne, skrine do tried na I. a II. stupni, stoličky do auly školy, žiaci sú každý rok úrazovo poistení na všetky školské akcie, ... financujeme množstvo ďalších príspevkov, ktoré si môžete pozrieť na stránke školy.

 

Ďakujem, že i tento školský rok Vašim príspevkom pomáhate skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a ako predseda združenia Vás chcem uistiť, že všetky príspevky boli a budú použité v prospech našich detí.

 

Príspevok prosím odovzdajte do 31.10.2018 triednej učiteľke.

                                                                                                 Herdová Katarína

                                                                                                predseda CVZRPŠ


 

 

Comments