Oznamy‎ > ‎

Organizácia 1. dňa v škole

uverejnené 27. 8. 2018, 4:46 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 27. 8. 2018, 4:54 ]

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční

dňa 3. 9. 2018 v pondelok o 8,30 hod  na školskom dvore.

Zraz prvákov je o 8,00 hod. na školskom dvore.

(V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do tried hneď o 8,30 hod.

a prváci o 8,00 do auly školy.)

Od pondelka 3.9. je v prevádzke školský klub detí aj školská jedáleň.

Pokyny pre žiakov:        

1.    Žiaci prvého ročníka si prinesú prázdnu aktovku a farbičky.

2.    Žiaci 2. až 9. ročníka si prinesú písacie potreby a poznámkový blok.

3.    Obuv na prezutie nie je v tento deň potrebná.

4.    Celý týždeň od 4.9. do 7.9. budú mať žiaci 2. – 9. ročníka 4 vyuč. hodiny do 11,45 hod.

5.    Žiaci 1. ročníkov sa budú učiť v utorok 4.9. a v stredu 5. 9. do 10,45 hod. a vo štvrtok 6.9. a v piatok 7.9. do 11,45 hod. Po ukončení vyučovania bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň pre prihlásených žiakov.

6.    Obed pre prihlásených žiakov je v pondelok 3.9. zabezpečený od 10,30 hod.

 

 Pokyny pre rodičov 1. ročníka:

 1. Rodičia žiakov 1. ročníkov zostávajú v škole 3.9. s deťmi cca do 10,00 hod.

2. Dostanú všetky informácie od triednych učiteliek, vychovávateliek.


Dňa 3. 9. končí vyučovanie o 10,30 hod.

ĉ
Gabriela Fajnorová,
27. 8. 2018, 4:46
Comments