Oznamy

OZNAM ŠKD

uverejnené 28. 11. 2018, 4:55 používateľom Alena Bednárová

Od 29.11. do 7.12.2018 
bude prevádzka pavilónu 
dočasne uzavretá -výmena PVC 

Ranná a záverečná služba, 
výchovná činnosť 1.ABCD bude v triedach ZŠ. 
                                                                                                                          Ďakujeme za pochopenie

Deň otvorených dverí 4.12.

uverejnené 26. 11. 2018, 22:43 používateľom Gabriela Fajnorová

Milí rodičia,
v utorok 4.12. 2018 sa na našej škole uskutoční deň otvorených dverí na 1. a 2. vyučovacej hodine. Môžete sa pozrieť, ako vaše dieťa pracuje na vyučovaní a nahliadnuť do vyučovacieho procesu vo svojej triede. Účasť je potrebné nahlásiť svojej triednej pani učiteľke, alebo pánovi učiteľovi.
DOD sa uskutoční vo všetkých triedach 1. aj 2. stupňa s výnimkou 1.D (z prevádzkových dôvodov)- p. učiteľka z 1.D bude mať DOD v náhradnom termíne, ktorý vám oznámi.

Ste srdečne vítaní ! Vedenie školy

TA ZRPŠ 19.11.

uverejnené 13. 11. 2018, 23:36 používateľom Gabriela Fajnorová

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v pondelok 19.11.2018 sa uskutočnia TA ZRPŠ. 

1. stupeň: o 17,00 hod.- triedne 
2. stupeň: od 17,00 – do 18,00 hod.- informatívne (individuálne pohovory)

Vedenie školy 


Vchod 1. stupňa v prevádzke

uverejnené 6. 11. 2018, 3:39 používateľom Gabriela Fajnorová

Od zajtra 7.11.2018 bude po oprave v prevádzke vchod 1. stupňa aj vchod do pavilónu ŠKD. Žiadame rodičov aj žiakov, aby ich začali využívať.
Zároveň upozorňujeme, že od 1.11. platí zimný režim otvárania budovy školy, t.j.:

vchod 1. a 2. stupňa: od 7,40 do 7,55 hod. 

a pavilón ŠKD ranná služba: od 6,00 hod. do 7,25 hod. 

Komunálne voľby 

Z dôvodu konania komunálnych volieb v pavilóne ŠKD bude dňa 9.11. v piatok ranná výchovná a záverečná služba upravená nasledovne:

Ranná služba: pavilón ŠKD
Vých.činnosť 1.ABCD: v kmeňových triedach 1. stupňa
Záverečná služba: 2.A

Pondelok 12.11. :
Ranná služba : 2.A
Vých.činnosť 1.ABCD: pavilón ŠKD
Záverečná služba: pavilón ŠKD

                                                                                   Ďakujeme za porozumenie!

KLUB DETÍ INFORMUJE

uverejnené 25. 10. 2018, 21:16 používateľom Alena Bednárová

Z prevádzkových dôvodov /oprava vchodu do pavilónu ŠKD/ bude              od 22.10. do 26.10. 
a ešte aj v pondelok 5.11. (child12)(child12)(child12)

ranná a záverečná služba v triedach ZŠ na prízemí v 1.A a 2.A. 
Výchovná činnosť : --- 1. ABC bude v jednotlivých tr. ZŠ a 1.D – výchovná činnosť bude prebiehať v pavilóne ŠKD.                  Za pochopenie ĎAKUJEME

Financovanie obedov

uverejnené 23. 10. 2018, 5:26 používateľom Gabriela Fajnorová

Vážení rodičia,
dovoľte, aby som Vám v skratke vysvetlila tok financií, ktoré uhrádzate vašim deťom na stravu v školskej jedálni.
Finančné pásmo nákladov, na nákup potravín, na jedno jedlo, podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu žiaka vo výške nákladov na nákup potravín...je VZN mestskej časti Podunajské Biskupice, č.2/2018, zo dňa 24.apríla 2018 stanovené na:
4. finančné pásmo:
1.stupeň – 1,09 Eura
2.stupeň – 1,16 Eura

V školskej jedálni sa pripravujú rôznorodé pokrmy, ktoré sú viac, či menej finančne náročné. Preto stanovený denný limit na nákup surovín nezobrazuje výlučne dennú potrebu financií. Kalkulácia na nákup potravín je rozložená do mesiaca – resp.celého školského roka tak, aby pokryla finančný rozpočet všetkých surovín, pre všetky druhy podávaných pokrmov a zohľadnila rôzne aspekty..napr.sezónnosť, infláciu a pod.
Čiže, ak pri finančne menej náročnom pokrme je rozpočet na nákup surovín nižší, pri finančne náročnejšom pokrme je nákup surovín dofinancovaný práve z tohto finančného prebytku. 

                                                   Ďakujem za porozumenie,

                                                                        RNDr.Lýdia Novotná, vedúca ŠJ

Školská kuchyňa

uverejnené 23. 10. 2018, 3:08 používateľom Gabriela Fajnorová

Dňa 22.10.2018 sa na mimoriadnom zasadnutí celoškolského výboru rodičov  s vedením školy a vedúcou  školstva MÚ dohodlo, že z prevádzkových dôvodov sa od stredy 24.10. do piatku 26.10. nebude v školskej kuchyni variť. Žiaci sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny na 1. aj 2. stupni do 11,45 hod.

Školská družina bude v prevádzke iba do 16,00 hod. a deti si musia priniesť suchý obed.

                                                                                     Ďakujeme za porozumenie!

 

Školská kuchyňa

uverejnené 15. 10. 2018, 3:51 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 15. 10. 2018, 3:53 ]

Od zajtra 16.10. sa bude v školskej kuchyni variť a teda vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu:

4. hod. do 11,45

5. hod. do 12,40

6. hod. do 13,35

Prosím Vás sledujte webovú stránku školy v prípade zmeny. 

Ďakujeme za pochopenie.

Školská kuchyňa

uverejnené 12. 10. 2018, 0:18 používateľom Gabriela Fajnorová

Od pondelka 15.10. do piatku 19.10.2018 sa nebude variť v školskej kuchyni z prevádzkových dôvodov a vysokej chorobnosti zamestnancov.

Toto rozhodnutie prijalo vedenie školy po dohode so zástupcami zriaďovateľa našej mestskej časti na porade riaditeľky školy.

Z tohto dôvodu bude upravené vyučovanie na 1. a 2. stupni aj v školskom klube detí a to nasledovne:

1. stupeň: vyučovanie končí o 11,45 hod. ( potom ŠKD)

2. stupeň: vyučovanie končí: 5. hod. o 11,15 hod.

                                                 6. hod. o 11,55 hod.

 Prevádzka v ŠKD bude realizovaná  iba do 16,00 hod. celý týždeň. Žiaci ostávajúci v ŠKD si musia priniesť suchý obed.

                                              Ďakujeme za pochopenie,  Vedenie školy, 11.10.2018

 

Zbierame plastové vrchnáčiky

uverejnené 26. 9. 2018, 9:12 používateľom Gabriela Fajnorová

Školský rok 2018/2019 je v plnom prúde a tým pádom prišiel čas aj na začiatok zbierania vrchnáčikov. Tento rok sa naša škola zameriava nielen na pomoc prírode, ale aj ľuďom. Vrchnáčiky poslúžia Sofinke v jej ťažkom životnom boji. Do školy môžete priniesť vrchnáčiky nielen z fliaš, ale aj z kávy, pracích práškov, aviváží, či obaly kinder vajíčok. Aj tento rok získajú diplom usilovní jednotlivci s najvyšším počtom nazbieraných vrchnáčikov. Sme plní očakávaní, či sa nám tento rok podarí prekonať minuloročný počet. Neváhajte preto zapojiť aj svojich rodinných príslušníkov, kamarátov, známych a zbierajte spolu s nami.  

                                                                                  Mgr. L. Branikovičová
1-10 of 18