Oznamy


Obedy

uverejnené 3. 4. 2019, 5:12 používateľom Gabriela Fajnorová

ZŠ v spolupráci so zriaďovateľom dokáže zabezpečiť donášku obedov zatiaľ pre žiakov 1. stupňa od pondelka 8.4.2019. 
Cena privezeného obedu je pre 1. st. : 1,50 €. Celú cenu stravovacej jednotky musí rodič zaplatiť po odobratí obedov. Školské obedy budú automaticky odhlásené. Ak má rodič záujem o odber privezených obedov, musí odovzdať prihlášku triednemu učiteľovi do piatku 5.4.2019. Ďakujeme za porozumenie, vedenie školy

Dôležitý oznam

uverejnené 2. 4. 2019, 3:47 používateľom Gabriela Fajnorová

Od štvrtka 4.4. 2019 do utorka 9.4.2019 sa nebude variť v školskej kuchyni z prevádzkových dôvodov !
Z tohto dôvodu bude upravené vyučovanie na 1. a 2. stupni aj v školskom klube detí a to nasledovne:

1. stupeň: vyučovanie končí o 11,45 hod. každý deň
2. stupeň: vyučovanie končí: 5. hodina o 11,15 hod.
                                               6. hodina o 11,55 hod.

Vyučovacie hodiny budú 30 minútové. 
Vyučovanie bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

1. hod.: 8,00 – 8,30
2. hod.: 8,40 – 9,10
3. hod.: 9,20 – 9,50
DESIATOVÁ PRESTÁVKA
4. hod.: 10,05 – 10,35
5. hod.: 10,45 – 11,15
6. hod.: 11,25 – 11,55

Prevádzka v ŠKD bude realizovaná v uvedené dni iba do 16,00 hod. Žiaci ostávajúci v ŠKD si musia priniesť suchý obed. Krúžková činnosť bude fungovať podľa harmonogramu v popoludňajších hodinách. 
Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy !!!

                                                                                    Vedenie školyZber starého papiera

uverejnené 1. 4. 2019, 10:07 používateľom Gabriela Fajnorová

Vyhlasujeme súťaž a pomoc našej  prírode v zbere starého papiera, ktorý sa uskutoční od:                      9.4.2019 - do 15.4.2019

od 7,00- do 8,00
    a od 15,00- do 16,00 hod.

Kontajner bude pristavený pred hlavným vchodom za zelenou bránkou. Prosíme, aby bol papier poviazaný, preberáme len staré noviny, časopisy, papier, bez tvrdých obalov, zároveň súťažíme medzi triedami.

                                                                                                Ďakujeme 

Školská jedáleň

uverejnené 29. 3. 2019, 3:11 používateľom Alena Bednárová

OZNAM   OZNAM   OZNAM

Školská jedáleň z prevádzkových dôvodov pracuje od 25.3. do odvolania v obmedzenom režime.
                                                                                                             
                                                                                                                   Ďakujeme za pochopenie

JARNÁ NÁSTENKA

uverejnené 10. 3. 2019, 1:29 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 14. 3. 2019, 4:24 ]

Ahojte všetci ! 

Naše dve triedy 2.B a 4.B sa zapojili sa     do súťaže "Jar na škole"

Prichádza Jar, obdobie kedy sa prebúdza príroda zo svojho dlhého zimného spánku. Prebuďme Jar aj v našej škole a vyhrajme napríklad notebook, televízor, stroj na cvičenie, multifunkčné zariadenie, kávovar a zdravé         sladkosti pre celú školu! Ukážme všetkým, že vaše kreatívne nápady  a nástenky sú tie naj...Tešíme sa na Vaše hlasy za naše jarné nástenky na :

                                                                 Ďakujeme za každý váš hlas

Daruj 2% z dane

uverejnené 5. 2. 2019, 3:42 používateľom Gabriela Fajnorová

Vážení rodičia a priatelia školy,

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a vybavenia školy. Využite túto možnosť darovania 2%.

 

Postup pri darovaní 2% dane

Ak ste zamestnaní a nepodávate si daňové priznanie sami:

1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. februára

 

2. požiadajte zároveň o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane

 

3. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane, ktoré nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty, alebo dolu pod týmto dokumentom

 

4. Obidve vyplnené tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie...) doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska- najneskôr do 30.4.

 

Ak  ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte svoje príslušné tlačivo daňového priznania

 

2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3,- eura)

 

3. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% dane v prospech jedného prijímateľa

 

3. Riadne vyplnené tlačivo doručte na váš daňový úrad do 31.3. a uhraďte aj svoju daň.

 

Do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane treba vypísať II. diel: Údaje o prijímateľovi: Na našom tlačive sú už vypísané.

 

Riadok 15: 30858241

Riadok 16: Občianske združenie

Riadok 17: Združenie rodičov a priateľov školy

Riadok 18: Podzáhradná

Riadok 19: 51            

Riadok 20: 821 07    

Riadok 21: Bratislava-Podunajské Biskupice

 

 Ďakujeme všetkým priateľom, rodičom a darcom.

Tlačivo na 2% z dane nájdete dolu pod týmto článkom.

 

OZNAM ŠKD

uverejnené 28. 11. 2018, 4:55 používateľom Alena Bednárová

Od 29.11. do 7.12.2018 
bude prevádzka pavilónu 
dočasne uzavretá -výmena PVC 

Ranná a záverečná služba, 
výchovná činnosť 1.ABCD bude v triedach ZŠ. 
                                                                                                                          Ďakujeme za pochopenie

Deň otvorených dverí 4.12.

uverejnené 26. 11. 2018, 22:43 používateľom Gabriela Fajnorová

Milí rodičia,
v utorok 4.12. 2018 sa na našej škole uskutoční deň otvorených dverí na 1. a 2. vyučovacej hodine. Môžete sa pozrieť, ako vaše dieťa pracuje na vyučovaní a nahliadnuť do vyučovacieho procesu vo svojej triede. Účasť je potrebné nahlásiť svojej triednej pani učiteľke, alebo pánovi učiteľovi.
DOD sa uskutoční vo všetkých triedach 1. aj 2. stupňa s výnimkou 1.D (z prevádzkových dôvodov)- p. učiteľka z 1.D bude mať DOD v náhradnom termíne, ktorý vám oznámi.

Ste srdečne vítaní ! Vedenie školy

TA ZRPŠ 19.11.

uverejnené 13. 11. 2018, 23:36 používateľom Gabriela Fajnorová

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v pondelok 19.11.2018 sa uskutočnia TA ZRPŠ. 

1. stupeň: o 17,00 hod.- triedne 
2. stupeň: od 17,00 – do 18,00 hod.- informatívne (individuálne pohovory)

Vedenie školy 


Vchod 1. stupňa v prevádzke

uverejnené 6. 11. 2018, 3:39 používateľom Gabriela Fajnorová

Od zajtra 7.11.2018 bude po oprave v prevádzke vchod 1. stupňa aj vchod do pavilónu ŠKD. Žiadame rodičov aj žiakov, aby ich začali využívať.
Zároveň upozorňujeme, že od 1.11. platí zimný režim otvárania budovy školy, t.j.:

vchod 1. a 2. stupňa: od 7,40 do 7,55 hod. 

a pavilón ŠKD ranná služba: od 6,00 hod. do 7,25 hod. 

Komunálne voľby 

Z dôvodu konania komunálnych volieb v pavilóne ŠKD bude dňa 9.11. v piatok ranná výchovná a záverečná služba upravená nasledovne:

Ranná služba: pavilón ŠKD
Vých.činnosť 1.ABCD: v kmeňových triedach 1. stupňa
Záverečná služba: 2.A

Pondelok 12.11. :
Ranná služba : 2.A
Vých.činnosť 1.ABCD: pavilón ŠKD
Záverečná služba: pavilón ŠKD

                                                                                   Ďakujeme za porozumenie!

1-10 of 24