Oznamy

JARNÁ NÁSTENKA

uverejnené 10. 3. 2019, 1:29 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 14. 3. 2019, 4:24 ]

Ahojte všetci ! 

Naše dve triedy 2.B a 4.B sa zapojili sa     do súťaže "Jar na škole"

Prichádza Jar, obdobie kedy sa prebúdza príroda zo svojho dlhého zimného spánku. Prebuďme Jar aj v našej škole a vyhrajme napríklad notebook, televízor, stroj na cvičenie, multifunkčné zariadenie, kávovar a zdravé         sladkosti pre celú školu! Ukážme všetkým, že vaše kreatívne nápady  a nástenky sú tie naj...Tešíme sa na Vaše hlasy za naše jarné nástenky na :

                                                                 Ďakujeme za každý váš hlas

Daruj 2% z dane

uverejnené 5. 2. 2019, 3:42 používateľom Gabriela Fajnorová

Vážení rodičia a priatelia školy,

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a vybavenia školy. Využite túto možnosť darovania 2%.

 

Postup pri darovaní 2% dane

Ak ste zamestnaní a nepodávate si daňové priznanie sami:

1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. februára

 

2. požiadajte zároveň o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane

 

3. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane, ktoré nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty, alebo dolu pod týmto dokumentom

 

4. Obidve vyplnené tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie...) doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska- najneskôr do 30.4.

 

Ak  ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte svoje príslušné tlačivo daňového priznania

 

2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3,- eura)

 

3. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% dane v prospech jedného prijímateľa

 

3. Riadne vyplnené tlačivo doručte na váš daňový úrad do 31.3. a uhraďte aj svoju daň.

 

Do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane treba vypísať II. diel: Údaje o prijímateľovi: Na našom tlačive sú už vypísané.

 

Riadok 15: 30858241

Riadok 16: Občianske združenie

Riadok 17: Združenie rodičov a priateľov školy

Riadok 18: Podzáhradná

Riadok 19: 51            

Riadok 20: 821 07    

Riadok 21: Bratislava-Podunajské Biskupice

 

 Ďakujeme všetkým priateľom, rodičom a darcom.

Tlačivo na 2% z dane nájdete dolu pod týmto článkom.

 

OZNAM ŠKD

uverejnené 28. 11. 2018, 4:55 používateľom Alena Bednárová

Od 29.11. do 7.12.2018 
bude prevádzka pavilónu 
dočasne uzavretá -výmena PVC 

Ranná a záverečná služba, 
výchovná činnosť 1.ABCD bude v triedach ZŠ. 
                                                                                                                          Ďakujeme za pochopenie

Deň otvorených dverí 4.12.

uverejnené 26. 11. 2018, 22:43 používateľom Gabriela Fajnorová

Milí rodičia,
v utorok 4.12. 2018 sa na našej škole uskutoční deň otvorených dverí na 1. a 2. vyučovacej hodine. Môžete sa pozrieť, ako vaše dieťa pracuje na vyučovaní a nahliadnuť do vyučovacieho procesu vo svojej triede. Účasť je potrebné nahlásiť svojej triednej pani učiteľke, alebo pánovi učiteľovi.
DOD sa uskutoční vo všetkých triedach 1. aj 2. stupňa s výnimkou 1.D (z prevádzkových dôvodov)- p. učiteľka z 1.D bude mať DOD v náhradnom termíne, ktorý vám oznámi.

Ste srdečne vítaní ! Vedenie školy

TA ZRPŠ 19.11.

uverejnené 13. 11. 2018, 23:36 používateľom Gabriela Fajnorová

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v pondelok 19.11.2018 sa uskutočnia TA ZRPŠ. 

1. stupeň: o 17,00 hod.- triedne 
2. stupeň: od 17,00 – do 18,00 hod.- informatívne (individuálne pohovory)

Vedenie školy 


Vchod 1. stupňa v prevádzke

uverejnené 6. 11. 2018, 3:39 používateľom Gabriela Fajnorová

Od zajtra 7.11.2018 bude po oprave v prevádzke vchod 1. stupňa aj vchod do pavilónu ŠKD. Žiadame rodičov aj žiakov, aby ich začali využívať.
Zároveň upozorňujeme, že od 1.11. platí zimný režim otvárania budovy školy, t.j.:

vchod 1. a 2. stupňa: od 7,40 do 7,55 hod. 

a pavilón ŠKD ranná služba: od 6,00 hod. do 7,25 hod. 

Komunálne voľby 

Z dôvodu konania komunálnych volieb v pavilóne ŠKD bude dňa 9.11. v piatok ranná výchovná a záverečná služba upravená nasledovne:

Ranná služba: pavilón ŠKD
Vých.činnosť 1.ABCD: v kmeňových triedach 1. stupňa
Záverečná služba: 2.A

Pondelok 12.11. :
Ranná služba : 2.A
Vých.činnosť 1.ABCD: pavilón ŠKD
Záverečná služba: pavilón ŠKD

                                                                                   Ďakujeme za porozumenie!

KLUB DETÍ INFORMUJE

uverejnené 25. 10. 2018, 21:16 používateľom Alena Bednárová

Z prevádzkových dôvodov /oprava vchodu do pavilónu ŠKD/ bude              od 22.10. do 26.10. 
a ešte aj v pondelok 5.11. (child12)(child12)(child12)

ranná a záverečná služba v triedach ZŠ na prízemí v 1.A a 2.A. 
Výchovná činnosť : --- 1. ABC bude v jednotlivých tr. ZŠ a 1.D – výchovná činnosť bude prebiehať v pavilóne ŠKD.                  Za pochopenie ĎAKUJEME

Financovanie obedov

uverejnené 23. 10. 2018, 5:26 používateľom Gabriela Fajnorová

Vážení rodičia,
dovoľte, aby som Vám v skratke vysvetlila tok financií, ktoré uhrádzate vašim deťom na stravu v školskej jedálni.
Finančné pásmo nákladov, na nákup potravín, na jedno jedlo, podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu žiaka vo výške nákladov na nákup potravín...je VZN mestskej časti Podunajské Biskupice, č.2/2018, zo dňa 24.apríla 2018 stanovené na:
4. finančné pásmo:
1.stupeň – 1,09 Eura
2.stupeň – 1,16 Eura

V školskej jedálni sa pripravujú rôznorodé pokrmy, ktoré sú viac, či menej finančne náročné. Preto stanovený denný limit na nákup surovín nezobrazuje výlučne dennú potrebu financií. Kalkulácia na nákup potravín je rozložená do mesiaca – resp.celého školského roka tak, aby pokryla finančný rozpočet všetkých surovín, pre všetky druhy podávaných pokrmov a zohľadnila rôzne aspekty..napr.sezónnosť, infláciu a pod.
Čiže, ak pri finančne menej náročnom pokrme je rozpočet na nákup surovín nižší, pri finančne náročnejšom pokrme je nákup surovín dofinancovaný práve z tohto finančného prebytku. 

                                                   Ďakujem za porozumenie,

                                                                        RNDr.Lýdia Novotná, vedúca ŠJ

Školská kuchyňa

uverejnené 23. 10. 2018, 3:08 používateľom Gabriela Fajnorová

Dňa 22.10.2018 sa na mimoriadnom zasadnutí celoškolského výboru rodičov  s vedením školy a vedúcou  školstva MÚ dohodlo, že z prevádzkových dôvodov sa od stredy 24.10. do piatku 26.10. nebude v školskej kuchyni variť. Žiaci sa budú učiť 4 vyučovacie hodiny na 1. aj 2. stupni do 11,45 hod.

Školská družina bude v prevádzke iba do 16,00 hod. a deti si musia priniesť suchý obed.

                                                                                     Ďakujeme za porozumenie!

 

Školská kuchyňa

uverejnené 15. 10. 2018, 3:51 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 15. 10. 2018, 3:53 ]

Od zajtra 16.10. sa bude v školskej kuchyni variť a teda vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu:

4. hod. do 11,45

5. hod. do 12,40

6. hod. do 13,35

Prosím Vás sledujte webovú stránku školy v prípade zmeny. 

Ďakujeme za pochopenie.

1-10 of 20