Oznamy

Oznam šk. jedálne

uverejnené 13. 9. 2018, 23:27 používateľom Gabriela Fajnorová

Od pondelka 17.9.2018 bude školská jedáleň z prevádzkových dôvodov poskytovať stravu len žiakom 
1. stupňa až do odvolania.
Všetky obedy žiakov 2. st. a ostatných zamestnancov budú automaticky odhlásené !!!!

Súrne hľadáme pomocnú silu do kuchyne.
Kontakt: 4524-5166 ( lnovotna@zspodzaba.sk )

Vzdelávacie poukazy- krúžky, informácie

uverejnené 10. 9. 2018, 1:41 používateľom Gabriela Fajnorová

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

 

Ø Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie poukazy (VP), zoznam krúžkov a prihlášku. Rodič poukaz podpíše a odovzdá v škole triednemu učiteľovi na krúžok, o ktorý má žiak záujem, alebo na činnosť v ŠKD.

Ø Kto sa na krúžok v škole neprihlási, ani nechodí do ŠKD, môže VP uplatniť v inom zariadení. 

Ø Vedúci krúžku musí so žiakmi absolvovať min. 60 hodín od 17.9. do 15.6., preto je prihláška záväzná a platí na celý školský rok.

Ø Z krúžku sa nedá odhlásiť!!!

Ø Žiak sa zaviaže povinne navštevovať krúžok celý šk. rok na základe písomného súhlasu a prihlášky.

Ø Žiaci môžu navštevovať iba neplatený 1 krúžok, preto je dôležité, čím skôr odovzdať prihlášku a podpísaný poukaz.

Ø Žiaci ŠKD odovzdajú poukaz na činnosť ŠKD, ostatní žiaci odovzdajú poukaz na činnosť krúžku, ktorý majú záujem  navštevovať.

Ø Žiaci odovzdajú podpísaný vzdelávací poukaz a prihlášku najneskôr do 13.9.2018 triednemu učiteľovi, ktorý ju obratom odovzdá vedúcemu krúžku!!!

 

 

Triedne aktívy ZRPŠ

uverejnené 4. 9. 2018, 6:28 používateľom Gabriela Fajnorová

Vážení rodičia,
pozývame Vás na triedne aktívy ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia v pondelok 10.9.2018 nasledovne:
1. stupeň: o 17,00 hod.- triedne 
2. stupeň: o 17,30 hod.- triedne 

Účasť rodičov je povinná vzhľadom na podpisovanie a oboznamovanie sa s rôznymi dôležitými dokumentami. Schôdzky sa budú konať v kmeňovým triedach žiakov.
 
                                                                                     Vedenie školy


Uzávierka vchodu 1. stupňa

uverejnené 1. 9. 2018, 12:18 používateľom Gabriela Fajnorová

Z dôvodu poškodenia stropnej omietky a zatekania bude vchod 1. stupňa uzatvorený až do odvolania.  Žiaci 1. stupňa a ŠKD budú do školy vchádzať aj vychádzať hlavným vchodom.
Žiaci 2. stupňa budú do školy vchádzať vchodom 2. stupňa a vychádzať hlavným vchodom. Ešte v júni sme kontaktovali nášho zriaďovateľa ohľadom opravy. Opatrenia sme boli nútení urobiť kvôli bezpečnosti žiakov aj rodičov.

Ďakujeme za porozumenie.   Vedenie školy.


Organizácia 1. dňa v škole

uverejnené 27. 8. 2018, 4:46 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 27. 8. 2018, 4:54 ]

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční

dňa 3. 9. 2018 v pondelok o 8,30 hod  na školskom dvore.

Zraz prvákov je o 8,00 hod. na školskom dvore.

(V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do tried hneď o 8,30 hod.

a prváci o 8,00 do auly školy.)

Od pondelka 3.9. je v prevádzke školský klub detí aj školská jedáleň.

Pokyny pre žiakov:        

1.    Žiaci prvého ročníka si prinesú prázdnu aktovku a farbičky.

2.    Žiaci 2. až 9. ročníka si prinesú písacie potreby a poznámkový blok.

3.    Obuv na prezutie nie je v tento deň potrebná.

4.    Celý týždeň od 4.9. do 7.9. budú mať žiaci 2. – 9. ročníka 4 vyuč. hodiny do 11,45 hod.

5.    Žiaci 1. ročníkov sa budú učiť v utorok 4.9. a v stredu 5. 9. do 10,45 hod. a vo štvrtok 6.9. a v piatok 7.9. do 11,45 hod. Po ukončení vyučovania bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň pre prihlásených žiakov.

6.    Obed pre prihlásených žiakov je v pondelok 3.9. zabezpečený od 10,30 hod.

 

 Pokyny pre rodičov 1. ročníka:

 1. Rodičia žiakov 1. ročníkov zostávajú v škole 3.9. s deťmi cca do 10,00 hod.

2. Dostanú všetky informácie od triednych učiteliek, vychovávateliek.


Dňa 3. 9. končí vyučovanie o 10,30 hod.

Zoznam pomôcok

uverejnené 27. 8. 2018, 4:42 používateľom Gabriela Fajnorová

Zoznam pomôcok pre 1. stupeň.

Školská jedáleň

uverejnené 22. 8. 2018, 5:38 používateľom Gabriela Fajnorová

Oznamujeme všetkým stravníkom, že šeky na mesiac september 2018, je možné
prebrať v dňoch :

pondelok 27.8.2018
utorok 28.8.2018
v čase od 9,00 – 10,00 hod., v kancelárii vedúcej ŠJ – vchod do družiny.

Pre platbu bankovými službami:
IBAN: SK 73 1100 0000 0026 2370 5145
Variabilný symbol : 92018

Poznámka: Meno + trieda žiaka, trieda ktorú bude navštevovať v septembri 2018

Suma pre platby: 1.stupeň – 1.- 4.ročník je: 22,80 Eur
                            2.stupeň – 5.- 9.ročník je: 24,20 Eur

Avízo o zaplatení bankovými službami je nutné zaslať mailom na:
lnovotna@zspodzaba.sk

alebo vhodiť do schránok na to určených.

Platby realizujte včas, suma musí byť na účet jedálne pripísaná najneskôr do 30.8.2018. 
Číp bude aktívny až po prijatí platby na účet. 

Cena stravného lístka: 1.stupeň – 1,09 Eur
                                     2.stupeň – 1,16 Eur
                                     réžia - 1,00 Euro mesačne

RNDr.Lýdia Novotná
vedúca ŠJ

1-7 of 7