Oznamy

Zber starého papiera

uverejnené 15. 4. 2018, 11:48 používateľom Gabriela Fajnorová

Vyhlasujeme súťaž v ZBERE STARÉHO PAPIERA, ktorý sa uskutoční od

17. apríla do 23. apríla 2018 

od 7,00 do 8,00 a 
od 15,00 do 16,00 hod. 

Kontajner bude pristavený pred hlavným vchodom za zelenou bránkou. Prosíme, aby bol papier poviazaný, preberáme len staré noviny, časopisy, papier, bez tvrdých obalov, zároveň súťažíme medzi triedami. 

Ďakujeme !!!

2% z dane

uverejnené 12. 3. 2018, 1:39 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 14. 3. 2018, 9:55 ]

Vážení rodičia a priatelia školy,

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a vybavenia školy. Využite túto možnosť darovania 2%.

Postup pri darovaní 2% dane

Ak ste zamestnaní a nepodávate si daňové priznanie sami:

1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. februára

2. požiadajte zároveň o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane

3. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane, ktoré nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty, alebo dolu pod týmto dokumentom.

4. Obidve vyplnené tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie...) doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska- najneskôr do 30.4.

 Ak  ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte svoje príslušné tlačivo daňového priznania

2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3,- eura)

3. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% dane v prospech jedného prijímateľa.

3. Riadne vyplnené tlačivo doručte na váš daňový úrad do 31.3. a uhraďte aj svoju daň.

Do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane treba vypísať II. diel: Údaje o prijímateľovi: Na našom tlačive sú už vypísané.

 Riadok 15: 30858241/

Riadok 16: Občianske združenie

Riadok 17: Združenie rodičov a priateľov školy

Riadok 18: Podzáhradná

Riadok 19: 51            Riadok 20: 821 07     Riadok 21: Bratislava

 

 Ďakujeme všetkým priateľom, rodičom a darcom.

Tlačivo na 2% z dane nájdete dolu pod týmto článkom.

Úprava vyučovania a ŠKD 21.2. -2.3.2018

uverejnené 19. 2. 2018, 3:13 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 2. 3. 2018, 1:48 ]


Riaditeľské voľno 7.2.2018

uverejnené 30. 1. 2018, 2:28 používateľom Gabriela Fajnorová

Riaditeľky školy poskytuje žiakom dňa 7.2.2018 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.
V prevádzke nebude školský klub, ani jedáleň.

Vyhodnotenie zberu starého papiera

uverejnené 24. 10. 2017, 5:10 používateľom Gabriela Fajnorová

Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy, ktorí sa zapojili do zberu starého papiera.
A tu sú výsledky:

Triedy:

 1.miesto

2.A

1061 kg

 2.miesto

4.B

937 kg

 3.miesto

7.B

858 kg

 

 

 

 4.

4.C

780 kg

 5.

3.B

771 kg

 6.

6.A

501 kg

 7.

1.A

488 kg

 8.

5.B

413 kg

 9.

2.B

405 kg

 10.

6.B

333 kg

 11.

3.A

328 kg

 12.

5.A

244 kg

 13.

4.A

213 kg

 14.

2.C

210 kg

 15.

1.C

186 kg

 16.

6.C

166 kg

 17.

1.D

164 kg

 18.

3.C

161 kg

 19.

3.D

157 kg

 20.

4.D

154 kg

 21.

1.B

153 kg

 22.

8.B

96 kg

 23.

9.B

76 kg

 24.

5.C

50 kg

 25.

7.A

41 kg

26.

8.A

13 kg

27.

9.A

0 kg


Jednotlivci:

 

 1.miesto

L. Rapčová

7.B

505 kg

 2.miesto

M. Nagyová

4.C

476 kg

 3.miesto

R. Bôžik

2.A

237 kg

 

 

 

 

 4.

R. Csudaiová

2.A

211 kg

 5.

P. Soboličová

3.B

192 kg

 6.

K. Sármanyová

4.C

183 kg

 7.

S. Štorová

2.A

172 kg

 8.

P. Kollerová

1.A

156 kg

 9.

N. Matlovičová

3.B

149 kg

10. 

E. Hrbíková

6.A

139 kg

 Víťazov odmeníme a všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc škole i našej prírode ! ! !

PARTNERSKÁ ŠKOLA

uverejnené 10. 10. 2017, 9:22 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 10. 10. 2017, 9:23 ]


Naša škola sa zapojila do programu projektu EU-DAP (EUROPEAN GRUG ABUSE PREVENTION) - Európska prevencia užívania návykových látok - Unplugged. Aj vďaka tomu sme sa stali PARTNERSKOU ŠKOLOU Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Tešíme sa na spoluprácu s nimi.

Zber starého papiera

uverejnené 6. 10. 2017, 4:36 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 17. 10. 2017, 5:45 ]

Základná škola vyhlasuje zber starého papiera, ktorý sa uskutoční: 

od 10. októbra do 19. októbra 2017 

v čase od 7,00 do 8,00 a 

                     od 15,00 do 16,00 hod. 
Kontajner bude pristavený pred hlavným vchodom za zelenou bránkou. Prosíme, aby bol papier poviazaný, preberáme len staré noviny, časopisy, papier, bez tvrdých obalov, zároveň súťažíme medzi triedami. 

Ďakujeme!

Príspevok ZRPŠ

uverejnené 18. 9. 2017, 9:00 používateľom Gabriela Fajnorová

Vážení rodičia, 
dňa 11.9.2017 školský aktív rodičov schválil pre školský rok 2017-2018 výšku členského príspevku ZRPŠ 20,- euro na žiaka /vždy iba jedno dieťa v rodine- platí najstarší súrodenec/.
 
Občianske združenie finančne pomáha škole pri organizovaní akcií, súťaží, prispievame na rôzne učebné pomôcky, zakúpili sme počítače, tabule, videotelefóny, stoly, stoličky a čipový systém do jedálne, skrine do tried na II. stupni – na I. stupeň zakúpime tento šk. rok, deti sú každý rok úrazovo poistené na všetky školské akcie.......financujeme množstvo ďalších príspevkov, ktoré si môžete pozrieť na stránke školy. 

Ďakujem, že i tento školský rok Vašim príspevkom pomáhate skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a ako predseda združenia Vás chcem uistiť, že všetky príspevky boli a budú použité v prospech našich detí. Príspevok prosím odovzdajte do 31.10.2017 triednej učiteľke. 

Führichová Renata predseda CVZRPŠ

Slávnostné otvorenie šk. roka

uverejnené 31. 8. 2017, 1:07 používateľom Gabriela Fajnorová

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 

v pondelok dňa 4. 9. 2017  o 8,30 hod na školskom dvore. 

Zraz prvákov je o 8,00 hod. na školskom dvore. 

(V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do tried hneď o 8,30 hod. a prváci o 8,00 do auly školy.)

V pondelok 4.9. nie je v prevádzke školský klub detí, ani školská jedáleň z prevádzkových dôvodov!!! 

Pokyny pre žiakov:
1. Žiaci prvého ročníka si prinesú prázdnu aktovku a farbičky.
2. Žiaci 2. až 9. ročníka si prinesú písacie potreby a poznámkový blok.
3. Obuv na prezutie nie je v tento deň potrebná.
4. Celý týždeň od 5.9. do 8.9. budú mať žiaci 2. – 9. ročníka 4 vyuč. hodiny do 11,45 hod.
5. Žiaci 1. ročníkov sa budú učiť v utorok 5.9. a v stredu 6. 9. do 10,45 hod. a vo štvrtok 7.9. a v piatok 8.9. do 11,45 hod. Po ukončení vyučovania bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň pre prihlásených žiakov.

Pokyny pre rodičov 1. ročníka:
1. Rodičia žiakov 1. ročníkov zostávajú v škole 4.9. s deťmi cca do 9,30 hod.
2. Dostanú všetky informácie od triednych učiteliek, vychovávateliek.


Dňa 4. 9. končí vyučovanie o 10,00 hod. 

                                                                    RNDr. Alena Heldová,
                                                                         riaditeľka školy

1-10 of 14