Oznamy

Príspevok ZRPŠ

uverejnené 18. 9. 2017, 9:00 používateľom Gabriela Fajnorová

Vážení rodičia, 
dňa 11.9.2017 školský aktív rodičov schválil pre školský rok 2017-2018 výšku členského príspevku ZRPŠ 20,- euro na žiaka /vždy iba jedno dieťa v rodine- platí najstarší súrodenec/.
 
Občianske združenie finančne pomáha škole pri organizovaní akcií, súťaží, prispievame na rôzne učebné pomôcky, zakúpili sme počítače, tabule, videotelefóny, stoly, stoličky a čipový systém do jedálne, skrine do tried na II. stupni – na I. stupeň zakúpime tento šk. rok, deti sú každý rok úrazovo poistené na všetky školské akcie.......financujeme množstvo ďalších príspevkov, ktoré si môžete pozrieť na stránke školy. 

Ďakujem, že i tento školský rok Vašim príspevkom pomáhate skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole a ako predseda združenia Vás chcem uistiť, že všetky príspevky boli a budú použité v prospech našich detí. Príspevok prosím odovzdajte do 31.10.2017 triednej učiteľke. 

Führichová Renata predseda CVZRPŠ

Slávnostné otvorenie šk. roka

uverejnené 31. 8. 2017, 1:07 používateľom Gabriela Fajnorová

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 

v pondelok dňa 4. 9. 2017  o 8,30 hod na školskom dvore. 

Zraz prvákov je o 8,00 hod. na školskom dvore. 

(V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do tried hneď o 8,30 hod. a prváci o 8,00 do auly školy.)

V pondelok 4.9. nie je v prevádzke školský klub detí, ani školská jedáleň z prevádzkových dôvodov!!! 

Pokyny pre žiakov:
1. Žiaci prvého ročníka si prinesú prázdnu aktovku a farbičky.
2. Žiaci 2. až 9. ročníka si prinesú písacie potreby a poznámkový blok.
3. Obuv na prezutie nie je v tento deň potrebná.
4. Celý týždeň od 5.9. do 8.9. budú mať žiaci 2. – 9. ročníka 4 vyuč. hodiny do 11,45 hod.
5. Žiaci 1. ročníkov sa budú učiť v utorok 5.9. a v stredu 6. 9. do 10,45 hod. a vo štvrtok 7.9. a v piatok 8.9. do 11,45 hod. Po ukončení vyučovania bude v prevádzke školský klub detí a školská jedáleň pre prihlásených žiakov.

Pokyny pre rodičov 1. ročníka:
1. Rodičia žiakov 1. ročníkov zostávajú v škole 4.9. s deťmi cca do 9,30 hod.
2. Dostanú všetky informácie od triednych učiteliek, vychovávateliek.


Dňa 4. 9. končí vyučovanie o 10,00 hod. 

                                                                    RNDr. Alena Heldová,
                                                                         riaditeľka školy

Zoznam pomôcok na šk. rok

uverejnené 28. 8. 2017, 8:16 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 28. 8. 2017, 8:19 ]

Súvisiaci obrázok
 Orientačný zoznam pomôcok pre žiakov 1.- 9. ročníka.

Zoznam žiakov 6.ABC

uverejnené 28. 8. 2017, 8:02 používateľom Gabriela Fajnorová

Zadelenie šiestakov na šk. rok 2017/2018:

Zadelenie žiakov 1.ABCD, 2.ABC

uverejnené 28. 8. 2017, 2:06 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 28. 8. 2017, 4:29 ]

Zadelenie prvákov a druhákov na šk. rok 2017/2018:

Oznam školskej jedálne

uverejnené 26. 8. 2017, 1:40 používateľom Gabriela Fajnorová

Oznamujeme všetkým stravníkom, že šeky na mesiac september 2017, je možné prebrať v dňoch: 

pondelok 28.8.2017 
streda 30.8.2017 

v čase od 9,00 – 10,00 hod. 
v kancelárii vedúcej ŠJ – vchod do družiny ŠKD. 

Pre platbu bankovými službami: 
IBAN: SK73 1100 0000 002623705145 
Variabilný symbol: 92017 
Poznámka: Meno + trieda žiaka 

Suma platby pre 1.stupeň – 1.- 4.ročník je: 20,19 Eur 
                            2.stupeň – 5.- 9.ročník je: 21,71 Eur 

Avízo o zaplatení bankovými službami je nutné zaslať mailom na: 


alebo vhodiť do schránok na to určených. Platby elektron. bankovníctvom realizujte včas, suma musí byť na účet jedálne pripísaná najneskôr do 30.8.2017. 
Do poznámky uveďte meno + triedu žiaka – nie rodiča. Čip bude aktívny až po prijatí platby na účet. 
Cena stravného lístka: 1.stupeň – 1,01 Eura 
                                     2.stupeň – 1,09 Eura 
                                     réžia - 1,00 euro mesačne 

                                                                        RNDr. Lýdia Novotná 
                                                                               vedúca ŠJ

1-6 of 6