O škole‎ > ‎

Záujmové krúžky v šk. roku 2019/2020


Záujmové krúžkov cez vzdelávacie poukazy:

P.č.

Názov krúžku

Meno vedúceho

Pre ročník

Predpokl. deň

Predpokladaný čas

1.

ŠPORTOVÉ HRY 1

Barková

1.-2.R

Utorok

14,00 - 15,30

2.

STOLNÝ TENIS 1

Václavová

2.-4.R

Štvrtok

16,00 – 17,00

3.

ENVIROAKVARISTICKÝ

Lilová

3.-8.R

Utorok

16,00 – 17,00

4.

ANGLIČTINA HROU

Branikovičová

3.R.

Podľa dohody

14,00 - 15,30

5.

INFORMATIKA HROU

Matušiková

2.A

Podľa dohody

13,30 – 14,30

6.

SPEVÁCKY

Bielčíková

2.-4.R

Štvrtok

16,00– 17,00

7.

VARENIE HROU

Bobovnická

3.R.

Štvrtok

14,00 – 15,30

8.

ŠIKOVNÉ RUKY

Smolijová

5.-8.R.

Štvrtok

14,00 – 15,00

9.

PRÍPRAVA NA TEST SJ- 9

Heinzová

9.R.

Podľa dohody

     14,00 – 15,30

10.

PRÍPRAVA NA TEST SJ- 9

Gnjatovičová

9.R.

Podľa dohody

     14,00 – 15,30

11.

PRÍPRAVA NA TEST M- 9

Kajabová

9.R.

Utorok

14,00 – 15,30

12.

CVIČENIA ZO SJ- 5

Sirotová

5.R

Podľa dohody

14,00 – 15,30

13.

HISTORICKO-TURISTICKÝ

Krausová

4.-8.R

Sobota

1x/mes

14.

ŠPORTOVÉ HRY- dievčatá

Skotnicová

5.-6.R

Streda

14,00 - 15,00

15..

VOLEJBAL/FLORBAL- dievčatá

Skotnicová

7.-9.R

Streda

14,00 – 15,00

16.

ŠACHOVÝ

Rákošová

2.-9.R.

Podľa dohody

14,00 – 15,00

17.

FLORBAL –chlapci

Rákošová

7.-9.R.

Streda

14,00 – 15,00

18.

ŠPORTOVÉ HRY

Mintálová

5.-6.R.

Štvrtok

14,00 – 15,00

19.

STOLNÝ TENIS 2

Mintálová

5.-9.R

Pondelok

14,00 – 15,00


Platené krúžky:

 

Ponuka platených krúžkov:

Meno vedúceho

Pre ročník

Predpokl. deň

Predpokladaný čas

1.

Tenis  

Žilinčanová

1.-9.

Podľa dohody

14,00 – 16,00

2.

Taekwondo

D.Kneppo

1.-9.

Utorok a Piatok

16,00 – 17,00

3.

Hip- hop

Ščepán

1.- 9.

Utorok a Štvrtok

14,00 – 16,00

4.

Tvoríme pre radosť

Jiskrová

1.- 6.

Pondelok

14,00 – 16,00

5.

Anglický jazyk

Blahová

1.-2.

Utorok a Štvrtok

14,00 – 15,00

6.

ĽŠU ART PEGAS

RŠ Gállová

1.-9.

Podľa rozvrhu ĽŠU

Podľa rozvrhu ĽŠU

7.

BASSEBAL – KLUB, Federácia

Brunegraf

2.-9.

Podľa rozpisu

Podľa rozpisu

8.

Ga-ia - tanečný

Nadányiová

1.-9.

Pon-Str-Pia

14,00 – 16,00
Peter Ščepán S3T KIDZ tanečná skupina

uverejnené 10. 9. 2019, 9:43 používateľom Gabriela Fajnorová

Video YouTube


Video YouTubeVideo YouTube


1-1 of 1