O škole‎ > ‎

Zamestnanci školy

           
    Vedenie školy   
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Heldová Alena, RNDr. riaditeľka školy BIO
Ondrušová Vladimíra, Mgr. zástupca riaditeľa školy pre II.stupeň
GEO
Fajnorová Gabriela, Mgr. zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň
I. stupeň
Bednárová Alena vedúca vychovávateliek vychovávateľstvo
Trokšiarová Emília referent PAM
Siváková Jana, Ing. ekonómka
 Novotná Lýdia, RNDr.vedúca školskej jedálne 

    Učitelia I.stupňa 


Meno zamestnanca: Funkcia: Trieda: Aprobácia:
Mgr. Matušiková Adriana učiteľka 1.A I.stupeň
Mgr. Koháryová Zuzana učiteľka 1.B I.stupeň
Mgr. Barková Ivana učiteľka 1.C I.stupeň
Mgr. Januszoneková Eva
učiteľka 1.D I.stupeň
Mgr. Sabová Nikoleta
učiteľka 2.A I.stupeň
Mgr. Ciglanová Adrianaučiteľka2.B I.stupeň
Mgr. Kiss Katarínaučiteľka2.CI.stupeň
Mgr. Majerčáková Nataša
učiteľka 3.A I.stupeň
Mgr. Kyžňanská Petra učiteľka 3.B I.stupeň
Mgr. Ághová Alexandra učiteľka 3.C I.stupeň
Mgr. Bobovnická Gabriela  učiteľka 4.A I.stupeň
PaedDr. Wagnerová Martina
učiteľka 4.B I.stupeň
Mgr. Štefunková Katarína učiteľka 4.C I.stupeň
Mgr. Kondášová Zuzana učiteľka 4.D I.stupeň
Jánošová Lidia, Mgr. učiteľkaNBVI.stupeň
    

    Učitelia II. stupňa
Meno zamestnanca: Funkcia: Trieda: Aprobácia:
PaedDr. Lucia Branikovičováučiteľka 5.A 
PaedDr. Janka Rákošováučiteľka 5.B 
Mgr. Martina Musilová učiteľka  5.C 
Mgr. Anna Sirotová učiteľka  5.D
Mgr. Peter Farkaš učiteľ  6.A
Mgr. Dana Počiatková učiteľka  6.B
Mgr. Zlatica Murgašová učiteľka  7.A

RNDr. Jarmila Skotnicová učiteľka  7.B
Mgr. Dáša Baranovičová učiteľka  7.C
Mgr. Ivana Kajabová učiteľka  8.A

Mgr. Jana Gnjatovičová učiteľka  8.B

Mgr. Marek Korňan  učiteľ  9.A
Mgr. Viera Mintálová učiteľka  9.B
Ing. Sylvia Sečanská učiteľka

Mgr. Margita Krausová učiteľka

Mgr. Jaroslava Pilná
učiteľka

Mgr. Gabriela Oravcová
učiteľka

Mgr. Stanislava Kažimírová  učiteľka

Mgr. Viera Smolijová  učiteľka  

   
 
Vychovávateľky ŠKD


 Meno zamestnanca:
 Funkcia:  Oddelenie:
Mgr. Humenská Luciavychovávateľka 1.A
Bc. Ingrid Šnircová  vychovávateľka 1.B
Brezovská Katarína  vychovávateľka 1.C
Fedorková Oľga vychovávateľka 1.D
Bc. Bielčíková Alžbeta  vychovávateľka 2.A
Švábová Dagmara  vychovávateľka 2.B
Václavová Zuzana  vychovávateľka  2.C
Mgr. Jurovatá Valéria  vychovávateľka 3.A
Hubaľová Andrea  vychovávateľka  3.B
Mgr. Helena Bartová  vychovávateľka   3.C
Bc. Simona Mikšíková vychovávateľka  4.A
PhdDr. Adámková Beáta vychovávateľka  4.B
Lilová Zuzana, Mgr. vychovávateľka  4.C

 delené  4.D


Odborní zamestnanci školy   
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Mošková Lucia, PaedDr.  školský psychológ
Duffeková Alžbeta, Mgr.
špeciálny pedagóg

Školská jedáleň
   
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Novotná Lýdia RNDr. 
vedúca ŠJ
Navarová Martina hlavná kuchárka

pomocná sila
Molnárová Andrea pomocná sila
Kotlárová Mária pomocná sila
Sarmányová Darina pomocná sila
Šeboková Ingrid pomocná sila                                             


 


 

Správni zamestnanci školy
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Rapčo Milan školník
Buzásiová Jaroslava upratovačka
Gajdošová Martina upratovačka
Királyová Iveta upratovačka
Kovácsová Katarína upratovačka
Javorková Eva upratovačka
Sviteková Magdaléna upratovačka
 Šimlovič Anton  vrátnik 
 Šotník Ján  vrátnik 

Zamestnanci na materskej dovolenke 
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Duračková Lenka, Mgr.učiteľka 1. st.
Dolinajcová Zuzana, Mgr.učiteľka 1. st.
Šabo-Vargová Adela, Mgr.  učiteľka 1. st. 
Vajasová Tatiana, Mgr učiteľka 2. st.
Palčeková Dana, PaedDr. učiteľka 2. st.