O škole‎ > ‎

Zamestnanci školy


           
    Vedenie školy   
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Heldová Alena, RNDr. riaditeľka školy BIO
Ondrušová Vladimíra, Mgr. zástupca riaditeľa školy pre II.stupeň
GEO
Fajnorová Gabriela, Mgr. zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň
I. stupeň
Bednárová Alena vedúca vychovávateliek vychovávateľstvo
Trokšiarová Emília referent PAM
Siváková Jana, Ing. ekonómka
 Novotná Lýdia, RNDr.vedúca školskej jedálne 

    Učitelia I.stupňa 
 


Meno zamestnanca: Funkcia: Trieda: Aprobácia:
Sabová Nikoleta, Mgr. učiteľka 1.A I.stupeň
Ciglanová Adriana, Mgr. učiteľka 1.B I.stupeň
Kiss Katarína, Mgr. učiteľka 1.C I.stupeň
Januszoneková Eva,  Mgr.
učiteľka 1.D I.stupeň
Majerčáková Nataša, Mgr.
učiteľka 2.A I.stupeň
Koháryová Zuzana, Mgr.učiteľka2.B I.stupeň
Machatová Sylvia, Mgr.učiteľka2.CI.stupeň
Bobovnická Gabriela,  Mgr.
učiteľka 3.A I.stupeň
Luczyová Slávka, PaedDr.
učiteľka 3.B I.stupeň
Štefunková Katarína,  Mgr. učiteľka 3.C I.stupeň
Kondášová Zuzana,  Mgr.
učiteľka 3.D I.stupeň
Jarošiová Helena, PaedDr.
učiteľka 4.A I.stupeň
Matušiková Adriana, Mgr učiteľka 4.B I.stupeň
Ághová Alexandra, Mgr. učiteľka 4.C I.stupeň
Barkova Ivana, Mgr.

Jánošová Lidia, Mgr.
 učiteľka

učiteľka
4.D

NBV
I.stupeň


    

    Učitelia II. stupňa
Meno zamestnanca: Funkcia: Trieda: Aprobácia:
Palčeková Dana, PaedDr.učiteľka 5.A 
Farkaš Peter, Mgr.učiteľ 5.B 
Počiatková Dana, Mgr. učiteľka  5.C 
Murgašová Zlatica, Mgr. učiteľka  6.A
Skotnicová Jarmila, RNDr. učiteľka  6.B
Baranovičová Dáša, Mgr. učiteľka  6.C
Kajabová Ivana, Mgr. učiteľka  7.A

Gnjatovičová Jana, Mgr. učiteľka  7.B
Novotná Oľga, Mgr. učiteľka  8.A
Mintálová Viera, Mgr. učiteľka  8.B
Musilová Martina, Mgr. učiteľka  9.A
Rákošová Janka, Mgr. učiteľka  9.B
Branikovičová Lucia, Mgr. učiteľka

Sečanská Sylvia, Ing. učiteľka

Fremlová Marta,  Mgr. učiteľka

Kaprálová Monika,  Mgr. učiteľka

Korňan Marek  Mgr.
učiteľ

Krausová Margita, Mgr. učiteľka

Bezeková Terézia, Mgr.  učiteľka  

   
 
Vychovávateľky ŠKD


 Meno zamestnanca:
 Funkcia:  Oddelenie:
Šnircová Ingrid, Bc.vychovávateľka 1.A
Hubáľová Andrea  vychovávateľka 1.B
Václavová Zuzana  vychovávateľka 1.C
Humenská Lucia, Mgr. vychovávateľka 1.D
Mikšíková Simona, Bc.  vychovávateľka 2.A
Adámková Beáta, PhdDr.  vychovávateľka 2.B
Bielčíková Alžbeta, Bc.  vychovávateľka  2.C
Debnárová Petra vychovávateľka 2.D
Brezovská Katarína  vychovávateľka   3.AD
Fedorková Oľga  vychovávateľka   3.BD
Jurovatá Valéria vychovávateľka  3.CD
Švábová Dagmara vychovávateľka 4.AB
Lilová Zuzana, Mgr. vychovávateľka  4.CB


Odborní zamestnanci školy   
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Mošková Lucia, PaedDr.  školský psychológ
Duffeková Alžbeta, Mgr.
špeciálny pedagóg

Školská jedáleň
   
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Novotná Lýdia RNDr. 
vedúca ŠJ
Navarová Martina hlavná kuchárka
Novoveská Marcela pomocná sila
Molnárová Andrea pomocná sila
Kotlárová Mária pomocná sila
Sarmányová Darina pomocná sila
Šeboková Ingrid pomocná sila                                             


 


 

Správni zamestnanci školy
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Rapčo Milan školník
Buzásiová Jaroslava upratovačka
Gajdošová Martina upratovačka
Királyová Iveta upratovačka
Kovácsová Katarína upratovačka
Javorková Eva upratovačka
Sviteková Magdaléna upratovačka
 Šimlovič Anton  vrátnik 
 Šotník Ján  vrátnik 

Zamestnanci na materskej dovolenke 
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Duračková Lenka, Mgr.učiteľka
Dolinajcová Zuzana, Mgr.učiteľka
Šabo-Vargová Adela, Mgr.  učiteľka 
Vajasová Tatiana, Mgr učiteľka