O škole‎ > ‎

Zamestnanci školy


           
    Vedenie školy   
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Heldová Alena, RNDr. riaditeľka školy BIO
Pilná Jaroslava, Mgr. zástupca riaditeľa školy pre II.stupeň
MAT, FYZ
Fajnorová Gabriela, Mgr. zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň
I. stupeň
Bednárová Alena vedúca vychovávateliek vychovávateľstvo
Trokšiarová Emília referent PAM
Siváková Jana, Ing. ekonómka
 Novotná Lýdia, RNDr.vedúca školskej jedálne 

    Učitelia I.stupňa  


Meno zamestnanca: Funkcia: Trieda: Aprobácia:
Majerčáková Nataša, Mgr. učiteľka 1.A I.stupeň
Koháryová Zuzana, Mgr. učiteľka 1.B I.stupeň
Ciglanová Adriana, Mgr. učiteľka 1.C I.stupeň
Kováčová Sylvia,  Mgr.
učiteľka 1.D I.stupeň
Sabová Nikoleta, Mgr.
učiteľka 2.A I.stupeň
Januszoneková Eva, Mgr.učiteľka2.B I.stupeň
Štefunkova Katarína, Mgr.učiteľka2.CI.stupeň
Kondášová Zuzana,  Mgr.
učiteľka 2.D I.stupeň
Ambrožová Alena, Mgr.
učiteľka 3.A I.stupeň
Matušiková Adriana,  Mgr. učiteľka 3.B I.stupeň
Ághová Alexandra,  Mgr.
učiteľka 3.C I.stupeň
Barková Ivana,  Mgr.
učiteľka 3.D I.stupeň
Bartová Helena,  Mgr.
učiteľka 4.A I.stupeň
Jankóová Katarína, Mgr.
učiteľka 4.B I.stupeň
Bobovnická Gabriela, Mgr.

Jánošová Lidia, Mgr.
 učiteľka

učiteľka
4.C

NBV
I.stupeň


    

    Učitelia II. stupňa
Meno zamestnanca: Funkcia: Trieda: Aprobácia:
Hrušovská Ľuba, Mgr.učiteľka 5.A 
Skotnicová Jarmila, RNDr., učiteľka  5.B 
Moravčíková Miriama, Mgr. učiteľka  5.C 
Baranovičová Dáša, Mgr. učiteľka  5.D
Kajabová Ivana, Mgr. učiteľka  6.A
Sečanská Silvia, Mgr. učiteľka  6.B
Novotná Oľga, Mgr. učiteľka  7.A

Mintálová Viera, Mgr. učiteľka  7.B
Musilová Martina Mgr. učiteľka  8.A
Rákošová Janka, Mgr. učiteľka  8.B
Palčekova Dana, Paedr. učiteľka  9.A
Počiatková Dana, Mgr. učiteľka  9.B
Branikovičová Lucia, Mgr. učiteľka

Moravčíková Miriama, Mgr. učiteľka

Ondrušová Vladimíra  Mgr. učiteľka,výchovný poradca

Hudáková Alžbeta  RNDr.  učiteľka

Korňan Marek  Mgr.
učiteľ

Krausová Margita, Mgr. učiteľka

Balogová Denisa, Mgr.  učiteľka  

   
 
Vychovávateľky ŠKD


 Meno zamestnanca:
 Funkcia:  Oddelenie:
Šnircová Ingrid, Bc.vychovávateľka 1.A
Hubáľová Andrea  vychovávateľka 1.B
Václavová Zuzana  vychovávateľka 1.C
Humenská Lucia, Mgr. vychovávateľka 1.D
Mikšíková Simona, Bc.  vychovávateľka 2.A
Adámková Beáta, PhdDr.  vychovávateľka 2.B
Bielčíková Alžbeta, Bc.  vychovávateľka  2.C
Debnárová Petra vychovávateľka 2.D
Brezovská Katarína  vychovávateľka   3.AD
Fedorková Oľga  vychovávateľka   3.BD
Jurovatá Valéria vychovávateľka  3.CD
Švábová Dagmara vychovávateľka 4.AB
Lilová Zuzana, Mgr. vychovávateľka  4.CB

Odborní zamestnanci školy   
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Mošková Lucia, PaedDr.  školský psychológ
Duffeková Alžbeta, Mgr.
špeciálny pedagóg

Školská jedáleň
   
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Novotná Lýdia RNDr. 
vedúca ŠJ
Navarová Martina hlavná kuchárka
Novoveská Marcela pomocná sila
Molnárová Andrea pomocná sila
Kotlárová Mária pomocná sila
Sarmányová Darina pomocná sila
Šeboková Ingrid pomocná sila                                             


 


 

Správni zamestnanci školy
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Rapčo Milan školník
Buzásiová Jaroslava upratovačka
Gajdošová Martina upratovačka
Királyová Iveta upratovačka
Kovácsová Katarína upratovačka
Javorková Eva upratovačka
Sviteková Magdaléna upratovačka
 Šimlovič Anton  vrátnik 
 Šotník Ján  vrátnik 

Zamestnanci na materskej dovolenke 
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Duračková Lenka, Mgr.učiteľka
Dolinajcová Zuzana, Mgr.učiteľka
 Šabo-Vargová Adela, Mgr.  učiteľka 
Vajasová Tatiana, Mgr učiteľka