O škole‎ > ‎

Zamestnanci školy

     
   
    Vedenie školy   
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Heldová Alena, RNDr. riaditeľka školy BIO
Ondrušová Vladimíra, Mgr. zástupca riaditeľa školy pre II.stupeň
GEO
Fajnorová Gabriela, Mgr. zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň
I. stupeň
Bednárová Alena vedúca vychovávateliek vychovávateľstvo
Trokšiarová Emília referent PAM
Siváková Jana, Ing. ekonómka
Dullová Andreavedúca školskej jedálne 

    Učitelia I.stupňa Meno zamestnanca: Funkcia: Trieda: Aprobácia:
Mgr. Sabová Nikoleta učiteľka 1.A I.stupeň
Mgr. Barková Ivana učiteľka 1.B I.stupeň
Mgr. Štefunková Katarína učiteľka 1.C I.stupeň
Mgr. Matušiková Adriana
učiteľka 2.A I.stupeň
Mgr. Koháryová Zuzana
učiteľka 2.B I.stupeň
PhDr. Snohová Vieraučiteľka2.C I.stupeň
Mgr. Januszoneková Evaučiteľka2.DI.stupeň
Mgr. Bobovnická Gabriela
učiteľka 3.A I.stupeň
PaedDr. Martina Wagnerová učiteľka 3.B I.stupeň
Baker Eva učiteľka 3.C I.stupeň
Mgr. Majerčáková Nataša  učiteľka 4.A I.stupeň
Mgr. Kyžňanská Petra
učiteľka 4.B I.stupeň
PaedDr. Vasiľová Zuzana učiteľka 4.C I.stupeň

    

    Učitelia II. stupňa
Meno zamestnanca: Funkcia: Trieda: Aprobácia:
Mgr. Viera Mintálováučiteľka 5.A 
Mgr. Tatiana Heinzováučiteľka 5.B 
PaedDr. Janka Rákošová učiteľka  5.C 
Mgr. Stanislava Kažimírová učiteľka  5.D
PaedDr. Lucia Branikovičová učiteľ  6.A
Mgr. Anna Sirotová učiteľka  6.B
Mgr. Martina Musilová učiteľka  6.C

Mgr. Peter Farkaš učiteľ  7.A
Mgr. Dana Počiatková učiteľka  7.B
Mgr. Gabriela Oravcová učiteľka  8.A

RNDr. Jarmila Skotnicová učiteľka  8.B

Mgr. Dáša Baranovičová učiteľka  8.C
Ing. Silvia Sečanská učiteľka  9.A
Mgr. Jana Gnjatovičová učiteľka  9.B
Mgr. Margita Krausová učiteľka

Mgr. Jaroslava Pilná
učiteľka

  Mgr. Ivana Kajabová učiteľka  
Mgr. Ľuboslava Dlugošová
učiteľka

 Mgr. Iveta Sarvašová učiteľka  
Mgr. Eva Ďuríková  učiteľka

Mgr. Viera Smolijová  učiteľka  
Mgr. Lucia Vargová  učiteľka  
 Mgr. Alžbeta Hudáková učiteľka  
 Mgr. Radovan Rajčák kaplán  
 
Vychovávateľky ŠKD Meno zamestnanca:
 Funkcia:  Oddelenie:
Bc. Alžbeta Bielčíkovávychovávateľka 1.A
Dagmara Švábová  vychovávateľka 1.B
Zuzana Václavová  vychovávateľka 1.C
Soňa Penevová vychovávateľka 2.A
Bc. Ingrid Šnircová  vychovávateľka 2.B
Mgr. Jolana Krajčovičová  vychovávateľka 2.C
Oľga Fedorková  vychovávateľka  2.D
Mgr. Zuzana Lilová vychovávateľka 3.A
Ing. Helena Putzová  vychovávateľka  3.B
Katarína Brezovská  vychovávateľka   3.C
Mgr. Valéria Jurovatá vychovávateľka  4.A
Andrea Hubaľová vychovávateľka  4.B

 delené oddelenie  4.C

  


Odborní zamestnanci školy   
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Mošková Lucia, PaedDr.  školský psychológ
Duffeková Alžbeta, Mgr.
špeciálny pedagóg

Školská jedáleň
   
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Dullová Andrea vedúca ŠJ
Goldschmidtová Denisa kuchárka
Gutléberová Alena pomocná sila
Mundiová Darina pomocná sila
Mišiaková Ivetaadministratívna sila                                              


 


 

Správni zamestnanci školy
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Rapčo Milan školník
Buzásiová Jaroslava upratovačka
Gajdošová Martina upratovačka
Királyová Iveta upratovačka
Pelikánová Martina upratovačka
Rapčová Zdena upratovačka
Sviteková Magdaléna upratovačka
 Šimlovič Anton  vrátnik 
 Šotník Ján  vrátnik 

Zamestnanci na materskej dovolenke 
Meno zamestnanca: Funkcia: Aprobácia:
Duračková Lenka, Mgr.učiteľka 1. st.
Dolinajcová Zuzana, Mgr.učiteľka 1. st.
Šabo-Vargová Adela, Mgr.  učiteľka 1. st. 
 Kiss Katarína, Mgr. učiteľka 1. st. 
Vajasová Tatiana, Mgr učiteľka 2. st.
Palčeková Dana, PaedDr. učiteľka 2. st.