O škole‎ > ‎Triedy‎ > ‎1. ročník‎ > ‎

1.C Včielková trieda

Triedna učiteľka: Mgr. Ivana Barková

V našej triede
(klikni na fotografiu a otvoria sa ti ďalšie)

Halloween bol aj v našej triede. Žiaci si prostredníctvom rôznych pracovných listov a aktivít zopakovali svoje vedomosti. Svoje masky si mohli obliecť už doobeda. Na záver dňa sme si vyhodnotili súťaž o najkrajšiu masku, ktorú vyhrala Katka (ako mačička) a Lukáš (ako kostra). Avšak aj ostatné masky boli krásne a hodné ohodnotenia. Touto cestou chcem poďakovať nie len deťom, ale hlavne rodičom, že prejavili snahu zapojiť deti do tejto aktivity.                                                  I. Barková

https://photos.app.goo.gl/TWtAYQQS8wntXxgK7


Na návšteve v 1.C

https://photos.app.goo.gl/rJELa7taV2R81Umy9


Aj v našej triede bol Mikuláš a priniesol nám list

https://photos.app.goo.gl/qLpsxz9A9c9WUwyK6