O škole‎ > ‎Triedy‎ > ‎1. ročník‎ > ‎

1.B Lienková trieda

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Koháryová