O škole‎ > ‎Triedy‎ > ‎1. ročník‎ > ‎

1.B

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Koháryová
Macková trieda
Beníková Viktória
Burdová Bianka
Hrušovská Saša
Kanávor Richard
Keményová Ella
Kolembus Peter
Kotuliak Peter
Kožík Jakub
Kuriš Aleksandar
Kürthová Sofia
Kusovská Klára
Lazarčíková Emma
Majerčáková Nataša
Masopust Martin
Mravík Martin
Nečeda Oskar
Považan Andrej
Sikorová Liana
Šalková Lenka
Švehla Matej
Wolfová Alexandra