O škole‎ > ‎

Triedy

V školskom roku 2019/2020 máme na škole 13 tried na I. stupni a 14 tried  na II. stupni.
Základnú školu navštevuje spolu vyše 600 žiakov.