O škole‎ > ‎

Triedy

V školskom roku 2018/2019 máme na škole 14 tried na I. stupni a 12 tried  na II. stupni.
Základnú školu navštevuje spolu vyše 600 žiakov.