O škole‎ > ‎

Triedy

V školskom roku 2016/2017 máme na škole 15 tried na I. stupni a 12 tried  na II. stupni.
Základnú školu navštevuje spolu 596 žiakov.