O škole‎ > ‎

Dokumenty


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobraziť Stiahnuť
  106 kB verzia 1 27. 9. 2019, 4:51 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  2292 kB verzia 1 27. 9. 2019, 4:50 Gabriela Fajnorová
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Odhlásenie žiaka zo školy  32 kB verzia 2 24. 9. 2016, 10:14 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Prihláška-zápisný lístok na stravovanie v šk.jedálni 2019/2020  16 kB verzia 2 7. 10. 2019, 21:59 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Uvoľnenie z vyučovania  27 kB verzia 3 13. 1. 2014, 22:43 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
2% dane- Vyhlásenie  126 kB verzia 2 5. 2. 2019, 3:53 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o komisionálne preskúšanie žiaka  32 kB verzia 2 3. 4. 2017, 1:40 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o odklad šk.dochádzky  196 kB verzia 2 13. 1. 2014, 22:42 Gabriela Fajnorová
ċ

Zobraziť Stiahnuť
ŠJ-žiadosť o príspevok na stravu  13 kB verzia 2 10. 10. 2019, 22:44 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o povolenie šk.dochádzky mimo územia SR   44 kB verzia 2 1. 4. 2019, 11:00 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Žiadosť o prijatie žiaka do školy  27 kB verzia 2 28. 3. 2017, 2:34 Gabriela Fajnorová
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  57 kB verzia 2 31. 5. 2016, 5:55 Gabriela Fajnorová
Ĉ
Zobraziť Stiahnuť
Program schôdzí a TAZRPŠ  14 kB verzia 2 7. 10. 2019, 22:00 Gabriela Fajnorová
ĉ
Zobraziť Stiahnuť
  51 kB verzia 3 6. 3. 2012, 1:40 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o vých.-vzdel.procese za r.2013-2014  1318 kB verzia 2 23. 2. 2016, 1:19 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o výchovno-vzdel.procese za r.2014-2015   1276 kB verzia 3 23. 2. 2016, 1:18 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o vých.vzdel.procese za r. 2015-2016  1753 kB verzia 2 10. 11. 2016, 5:58 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o vých-vzdel.procese 2016-2017   1498 kB verzia 2 11. 1. 2019, 0:31 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Správa o vých.-vzdel.procese 2017-2018  1399 kB verzia 2 11. 1. 2019, 0:32 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Dokument je dostupný k nahliadnutiu v zborovni školy.  310 kB verzia 2 15. 12. 2010, 2:33 Neznámy používateľ
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Vnútorný poriadok školy 2018  462 kB verzia 2 12. 3. 2018, 6:36 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Vyhlásenie 2% dane  145 kB verzia 2 2. 10. 2018, 3:33 Gabriela Fajnorová