Kontakt

Adresa školy: Základná škola
                        Podzáhradná 51
                        821 07 Bratislava

Telefón:  02/ 4524 - 3151
     Fax:    02/ 4552 - 0588

Riaditeľka školy: RNDr. Alena Heldová
E-mail:    heldova@zspodzaba.sk

                         Zástupca RŠ pre II. stupeň:  ondrusova@zspodzaba.sk
                         Zástupca RŠ pre I. stupeň:   fajnorova@zspodzaba.sk
                    Zástupca pre mimošk.činnosť:  bednarova@zspodzaba.sk


Vedúca šk.jedálne: A. Dullová: 4524- 5166 (odhlasovanie obedov do 7,30 hod.)
                                odhlasky@zspodzaba.sk

Darovací účet školy:

TATRA BANKA, č. ú.: 2628705144 / 1100
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2870 5144 
SWIFT (BIC) : TATRSKBX

ZŠ Podzáhradná 51