Jedálny lístok

 

Školská jedáleň

Odhlasovanie obedov: od 7,00 do 8,00 hod.
Kontakt: 02/4524-5166

Vedúca šk.jedálne: RNDr. Lýdia Novotná: lnovotna@zspodzaba.sk

IBAN: SK73 1100 0000 002623705145 
Variabilný symbol: 92016 
Poznámka: Meno a trieda žiaka 

Cena stravného lístka: 1.stupeň – 1,01 Eura 
                                     2.stupeň – 1,09 Eura 
                                     réžia - 1,00 euro mesačne 
Od šk. roku 2016/2017 prešla školská jedáleň na čipový systém výdaja stravy, kde čipy nahradili stravné lístky. Čipy sú neprenosné a oprávňujú stravníka na odber jedného obeda, za podmienky zaplatenia stravného. Čipový kľúč nesie jedinečný kód každého stravníka, v prípade straty a nájdenia kľúča, dokáže identifikovať majiteľa čítacie zariadenie, umiestnené u vedúcej ŠJ. 

– najneskôr do 22. v mesiaci, dostanú žiaci do tried šeky s predpisom stravného na mesiac, kde sú všetky údaje potrebné taktiež k elektronickému bankovníctvu. 

– zaplatené kontrolné ústrižky šekov – časť s okrúhlou pečiatkou pošty a poznámkou triedy žiaka, vhadzujte do schránok určených na odhlasovanie obedov. Jedna sa nachádza pred hlavným vstupom do budovy a druhá je umiestnená pri kancelárii ŠJ - vchod do družiny. Obidve schránky sú označené – odhlasovanie obedov. 

– platby elektronickým bankovníctvom – vytlačené avízo o zrealizovaní platby vhadzujte taktiež do schránok určených na odhlasovanie obedov, alebo zaslaním na mail:    lnovotna@zspodzaba.sk 

PLATBY REALIZUJTE VČAS, SUMA MUSÍ BYŤ PRIPÍSANÁ NA ÚČET JEDÁLNE NAJNESKOR DO 29.DŇA V MESIACI. DO POZNÁMKY VŽDY UVÁDZAJTE MENO A TRIEDU ŽIAKA- nie rodiča. 

Na základe prijatej platby, bude čipový kľúč každý mesiac aktivovaný. 

V prípade straty čipového kľúča, je nutné si zakúpiť nový čip. Odhlasovanie obedov ostáva nezmenené, formou mailu, alebo telefónu na číslo: 02 /45245166.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  25 kB verzia 1 2. 3. 2018, 1:45 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  25 kB verzia 1 16. 3. 2018, 1:35 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  24 kB verzia 1 20. 3. 2018, 6:58 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  24 kB verzia 1 28. 3. 2018, 5:11 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  25 kB verzia 1 6. 4. 2018, 10:31 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  25 kB verzia 1 13. 4. 2018, 3:45 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  435 kB verzia 1 20. 4. 2018, 2:47 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  24 kB verzia 1 26. 4. 2018, 21:57 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  24 kB verzia 1 4. 5. 2018, 0:52 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  25 kB verzia 1 14. 5. 2018, 6:02 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  25 kB verzia 1 18. 5. 2018, 0:12 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  25 kB verzia 1 24. 5. 2018, 14:21 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  24 kB verzia 1 31. 5. 2018, 6:37 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  25 kB verzia 1 7. 6. 2018, 22:05 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  24 kB verzia 1 15. 6. 2018, 2:53 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  24 kB verzia 1 21. 6. 2018, 1:16 Gabriela Fajnorová