Jedálny lístok

 

Školská jedáleň

Odhlasovanie obedov: od 7,00 do 8,00 hod.
Kontakt: 02/4524-5166

Vedúca šk.jedálne: RNDr. Lýdia Novotná: lnovotna@zspodzaba.sk

IBAN: SK73 1100 0000 002623705145 
Variabilný symbol: 92016 
Poznámka: Meno a trieda žiaka 

Cena stravného lístka: 1.stupeň – 1,01 Eura 
                                     2.stupeň – 1,09 Eura 
                                     réžia - 1,00 euro mesačne 
Od 1.októbra 2016 prejde školská jedáleň na čipový systém výdaja stravy, kde čipy nahradia súčasné stravné lístky. Čipy sú neprenosné a oprávňujú stravníka na odber jedného obeda, za podmienky zaplatenia stravného. Čipový kľúč nesie jedinečný kód každého stravníka, v prípade straty a nájdenia kľúča, dokáže identifikovať majiteľa čítacie zariadenie, umiestnené u vedúcej ŠJ. 

– najneskôr do 22. v mesiaci, dostanú žiaci do tried šeky s predpisom stravného na mesiac, kde sú všetky údaje potrebné taktiež k elektronickému bankovníctvu. 

– zaplatené kontrolné ústrižky šekov – časť s okrúhlou pečiatkou pošty a poznámkou triedy žiaka, vhadzujte do schránok určených na odhlasovanie obedov. Jedna sa nachádza pred hlavným vstupom do budovy a druhá je umiestnená pri kancelárii ŠJ - vchod do družiny. Obidve schránky sú označené – odhlasovanie obedov. 

– platby elektronickým bankovníctvom – vytlačené avízo o zrealizovaní platby vhadzujte taktiež do schránok určených na odhlasovanie obedov, alebo zaslaním na mail:    lnovotna@zspodzaba.sk 

PLATBY REALIZUJTE VČAS, SUMA MUSÍ BYŤ PRIPÍSANÁ NA ÚČET JEDÁLNE NAJNESKOR DO 29.DŇA V MESIACI. DO POZNÁMKY VŽDY UVÁDZAJTE MENO A TRIEDU ŽIAKA- nie rodiča. 

Na základe prijatej platby, bude čipový kľúč každý mesiac aktivovaný. 

V prípade straty čipového kľúča, je nutné si zakúpiť nový čip. Odhlasovanie obedov ostáva nezmenené, formou mailu, alebo telefónu na číslo: 02 /45245166.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 2 9. 3. 2017, 5:34 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 1 16. 3. 2017, 6:43 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 1 24. 3. 2017, 6:13 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 1 30. 3. 2017, 22:30 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  29 kB verzia 1 5. 4. 2017, 4:27 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  29 kB verzia 1 6. 4. 2017, 22:21 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 1 22. 4. 2017, 5:51 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  29 kB verzia 1 27. 4. 2017, 4:42 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 1 5. 5. 2017, 2:22 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 1 12. 5. 2017, 0:13 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 1 18. 5. 2017, 1:33 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 1 26. 5. 2017, 3:11 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 1 2. 6. 2017, 3:46 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 1 8. 6. 2017, 1:15 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 1 16. 6. 2017, 2:06 Gabriela Fajnorová
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
  30 kB verzia 1 22. 6. 2017, 4:39 Gabriela Fajnorová