Archív‎ > ‎Š. rok 2017-2018‎ > ‎

Záujmové krúžky v šk. roku 2017-2018


Tvorivá informatika

uverejnené 26. 5. 2018, 8:13 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 26. 5. 2018, 8:13 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Krúžok vedie: Mgr. Adriana Matušiková

https://photos.app.goo.gl/Xv0Eq0apGAuiYiGp2

BOWLING

uverejnené 8. 2. 2018, 20:51 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 8. 2. 2018, 20:51 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Aj bowlingári sa dočkali polročného vyhodnotenia. Poctivé tréningy priniesli výsledky. 
Zo začiatočníkov sa pomaly stávajú skutoční hráči.
V polročnej súťaži v získavaní čo najväčšieho počtu bodov sa na 3. mieste umiestnila Nellka, na druhé miesto sa prebojoval Patrick a prvé miesto ob-sadil Milan.
Za naj.. strelca bol vyhlásený už ostrielaný bowlingár Timothy.
Pretože nie je dôležité vyhrať, ale príjemne športovo stráviť jedno popoludnie v týždni bola snaha všetkých bowlingárov ocenená sladkosťami. V druhom polroku sa môže všetko zmeniť.
Prajem pevnú ruku a presnú mušku👏 ved.krúžku : Adámková

PONUKA ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV 2017-2018

uverejnené 13. 9. 2017, 0:41 používateľom Alena Bednárová   [ aktualizované 21. 9. 2017, 5:10 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vzdelávacie poukazy – krúžky- informácie

Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

Ø Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie poukazy (VP), ponukový zoznam krúžkov a prihlášku.

Ø Rodič poukaz podpíše a odovzdá triednemu učiteľovi na činnosť v ŠKD, alebo na krúžok, o ktorý má žiak záujem.

Ø Deti, ktoré navštevujú ŠKD  odovzdajú vzdelávací poukaz pani učiteľke. Toto dieťa nemusí navštevovať žiaden krúžok !!!

Ø Prihláška je záväzná a platí na celý školský rok. Z krúžku sa nedá odhlásiť!!!

Ø Žiak sa zaväzuje povinne navštevovať krúžok celý šk. rok na základe písomného súhlasu a prihlášky.

Ø Žiaci 1.-9.ročníka môžu navštevovať iba 1 neplatený krúžok = 1 vzdelávací poukaz, preto je dôležité, odovzdať prihlášku a podpísaný poukaz čo najskôr, do 14.9.2017 triednemu učiteľovi, ktorý ju obratom odovzdá vedúcemu krúžku.

Ø Ak si neviete poradiť, pýtajte sa triednej učiteľky vedúceho krúžku alebo vychovávateľky.                                   Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu

Názov krúžku

Meno vedúceho

Pre ročník

Predpokl. deň

Predpokladaný čas

ŠPORTOVÉ HRY 

Barková

3.-4.

Utorok

14,00- 15,30

VARENIE HROU


Bobovnická

3.-4.

Utorok

14,00- 15,00

AKVARISTICKÝ

Lilová

3.-4.

Pondelok

16,00 – 17,00

BASSEBALOVÝ

Brunegraf

1.-3.

Piatok

14,00 -  15,00

BOWLING

Adámková

3.-8.

Pondelok

16,00 – 17,30

ANGLICKÝ JAZYK


Ághová

   4.

Štvrtok

14,00-15,30

NEMČINA HROU

Humenská

2.

Utorok

16,00 – 17,30

VLASTIVEDNÝ                       

Koháryová

2.+4.

Sobota

Podľa dohody

TVORIVÁ INFORMATIKA

Matušiková

4.B

Utorok

14,00 - 15,30

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ

Jankoóvá-Kiss

4.-5.

Štvrtok

14,00- 15,30

ORIENTAČNÝ BEH


Bukovác

1.-9.

Streda

18,00- 19,00

MATEMATICKÝ


Kajabová

   9.

Streda

14,00- 15,30


PRÍPRAVA NA TESTOVANIE MATEMATIKY


Musilová

   9.14,00-15,30


HISTORICKO-TURISTICKÝ


Krausová

4.-8.

Sobota

1x /mesačne


ŠPORTOVÉ HRY- dievčatá


Skotnicová

5,-6.

Streda

14,00-15,30

VOLEJBAL/FLORBAL- dievčatá


Skotnicová

7.-9.

Streda

14,00 -15,30

ŠACH


Rákošová

2.- 9.

Štvrtok

14,00-15,30

FLORBAL -chlapci


Rákošová

8.-9.

Streda

14,00 -15,30

ŠPORTOVÉ HRY - chlapcov


Mintálová

5.-7.

Štvrtok

14,00-15,30

STOLNÝ TENIS


Mintálová

5.-9.
Utorok
14,00-15,30

BIBLICKÝ


Korňan

1.-7.
                                             PONUKA PLATENÝCH ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV

Tenis

D.Žilinčanová

1.-9.

Podľa dohody

14,00 – 16,00

Taekwondo

D.Kneppo

1.-9.

Utorok a Piatok

16,00 – 17,00

Hip- hop

Ščepán

1.- 5.

Utorok a Štvrtok

13,45 – 16,00

Tvoríme pre radosť

Jiskrová

1.- 6.

Pondelok

14,00 – 16,00

Anglický jazyk

J.Blahová

1.-2.

Utorok a Štvrtok

14,00 – 15,00

ĽŠU ART PEGAS

RŠ Gállová

1.-9.

Podľa rozvrhu

13,30 – 18,00

Karate

V.Eicher

1.-9.

Po+St+Pia

Podľa rozpisu

Federácia BASSEBALU

M.Brunegraf

2.-9.

Podľa rozpisu

 


GA-IA tanečný

P.Nadányová

1.-9.

Po+St+Pi

14,00-16,00

1-3 of 3