Súťaž mladých zdravotníkov

uverejnené 18. 6. 2018, 11:44 používateľom Martina Musilová   [ aktualizované 19. 6. 2018, 5:09 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V utorok 12.júna sa Klára, Adela, Mária, Richard, Alex a Felix, deti z triedy 6.B zúčastnili súťaže mladých zdravotníkov, ktorú organizoval mestský spolok SČK. Deti už boli tento rok zaradené do vyššej vekovej kategórie, s čím súvisela aj väčšia náročnosť súťaže. Okrem teoretických znalostí z poskytovania prvej pomoci a znalostí o Červenom kríži a darcovstve krvi, museli deti ovládať aj praktické poskytovanie prvej pomoci a predovšetkým aj kardiopulmonálnu resuscitáciu, v ktorej získali naše deti druhý najväčší počet bodov. Celkovo obsadilo naše družstvo, ktoré bolo medzi súťažiacimi  najmladšie, pekné 5.miesto.

Comments