Oddelenia ŠKD

 
1.A

I.oddelenie

   ALŽBETA BIELČÍKOVÁ,BC.

  
(clamp)(clamp);-);-)(clamp)


 
1.B

II.oddelenie

   DAGMARA ŠVÁBOVÁ

 (X)             :-)(Y) :-)(X)


 
1.C

III.oddelenie

   ZUZANA VÁCLAVOVÁ

;-)(Y) (L) (hello);-)


 
1.D

IV.oddelenie

   OĽGA FEDORKOVÁ

(Y) :-)(Y) :-)(Y) :-)


 
2.A

V.oddelenie

   INGRID ŠNIRCOVÁ,BC.


(Y) (L) (hello)        :-)(X)


 
2.B

VI.oddelenie

   ANDREA HUBAĽOVÁ

  :-):-)   (Z)              ;-);-)


 
2.C

VII.oddelenie

   LUCIA HUMENSKÁ, MGR.

(Y) (L) (hello)(Z) (Z)


 
3.A

VIII.oddelenie

   SIMONA MIKŠÍKOVÁ, BC.


       (Z) (Z)   :-$(X)(X)


 
3.
B

IX.oddelenie

   BEÁTA ADÁMKOVÁ,PhDr.

(Y) (flower);-);-);-)


 
3.C

X.oddelenie

   ZUZANA LILOVÁ,MGR.

(L) (flower)(L) (Y) (flower)


 
3.D

XI.oddelenie

   VALÉRIA JUROVATÁ, MGR.

  :-):-)    (H)      (H)(H)


 
4.ACD

XII.oddelenie

   KATARÍNA BREZOVSKÁ


(L) (Y)(Z)         (Y) (flower)


 
4.BCD

XIII.oddelenie

   PETRA DEBNÁROVÁ


(flower)(Z) (L) (Y) (flower)

 Všetky deti a vychovávateľky školského klubu má na starosti :      (cinky) (cinky) (cinky)Alena Bednárová, VV ŠKDPodstránky (15): 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 3.A 3.B 3.C 3.D 4.ABCD 4.B 4.C 4.D