Archív‎ > ‎Š. rok 2017-2018‎ > ‎Oznamy 2017-2018‎ > ‎

2% z dane

uverejnené 12. 3. 2018, 1:39 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 14. 3. 2018, 9:55 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vážení rodičia a priatelia školy,

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a vybavenia školy. Využite túto možnosť darovania 2%.

Postup pri darovaní 2% dane

Ak ste zamestnaní a nepodávate si daňové priznanie sami:

1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. februára

2. požiadajte zároveň o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane

3. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane, ktoré nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty, alebo dolu pod týmto dokumentom.

4. Obidve vyplnené tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie...) doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska- najneskôr do 30.4.

 Ak  ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte svoje príslušné tlačivo daňového priznania

2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3,- eura)

3. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% dane v prospech jedného prijímateľa.

3. Riadne vyplnené tlačivo doručte na váš daňový úrad do 31.3. a uhraďte aj svoju daň.

Do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane treba vypísať II. diel: Údaje o prijímateľovi: Na našom tlačive sú už vypísané.

 Riadok 15: 30858241/

Riadok 16: Občianske združenie

Riadok 17: Združenie rodičov a priateľov školy

Riadok 18: Podzáhradná

Riadok 19: 51            Riadok 20: 821 07     Riadok 21: Bratislava

 

 Ďakujeme všetkým priateľom, rodičom a darcom.

Tlačivo na 2% z dane nájdete dolu pod týmto článkom.

Ċ
Miroslav Podzáhradná,
14. 3. 2018, 9:51
Comments