Archív‎ > ‎Š. rok 2017-2018‎ > ‎

Oznamy 2017-2018


Úradné hodiny počas letných prázdnin RNDr. Alena Heldová,

uverejnené 22. 6. 2018, 1:25 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 22. 6. 2018, 1:25 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Riaditeľka školy oznamuje, že služby vedenia školy pre verejnosť počas prázdnin 

budú v čase

od 9,00 hod do 11.00 hod. v nasledovných dňoch:

2.7. - 4.7. - Vedenie školy

11.7. - ZRŠ 1. stupňa

22.8. - ZRŠ 2. stupňa

27.8.- 31.8.- Vedenie školy

Počas týchto dní využite prosím vchod do budovy školy

z Korytníckej ulice.


                                                             RNDr. Alena Heldová,

                                                              riaditeľka školy

Oznam školskej jedálne

uverejnené 4. 6. 2018, 3:17 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 4. 6. 2018, 3:17 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vzhľadom k ukončeniu školského roka 2017/2018, Vám oznamujem, že odhlášky obedov na mesiac jún 2018, je potrebné nahlásiť najneskôr 

do štvrtku 21.6.2018 do 14,00 hodiny. 

Po tomto termíne už odhlášky nebudú akceptované a neodhlásené obedy bude možné prevziať do obedárov.  
Žiadam rodičov stravujúcich sa žiakov, ktorí od septembra nebudú navštevovať túto školu, aby oznámili čísla účtov – v tvare IBAN, na ktoré budú preplatky zo stravy vrátené bankovým prevodom.

Mail – lnovotna@zspodzaba.sk

                                                           Za pochopenie ďakujem

                                                              RNDr.Lýdia Novotná, vedúca ŠJ

Vyhodnotenie zberu vrchnáčikov

uverejnené 25. 5. 2018, 7:18 používateľom Martina Musilová   [ aktualizované 4. 6. 2018, 9:58 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

V školskom roku 2017/2018 sa naša škola zapojila do projektu Pomôž prírode, pomôžeš i svojej škole, ktorého cieľom bol zber vrchnákov z PET fliaš. Celý projekt sa niesol v znamení pomoci prírode. Tento rok sa podarilo najviac vrchnáčikov nazbierať 2.A a ich triednej pani učiteľke   Mgr. N. Majerčákovej. Dňa 23.05.2018 sme zber vrchnáčikov ukončili. Tešíme sa, že sa nám tento rok podarilo prekonať počet kilogramov z minulého roku. Celkovo sme vyzbierali 958,5 kg vrchnáčikov.

I. stupeň
1.A 0 kg 2.A 164 kg 3.A 49 kg 4.A 32 kg
1.B 2 kg 2.B 61 kg 3.B 79 kg 4.B 102 kg
1.C 54 kg 2.C 0 kg 3.C 41 kg 4.C 0 kg
1.D 22 kg     3.D 30 kg 4.D 19 kg
II. stupeň
5.A 21 kg 6.A 30 kg 7.A 18 kg 8.B 37 kg
5.B 43 kg 6.B 59 kg 7.B 43,5 kg 9.A 2 kg
5.C 15 kg 6.C 0 kg 8.A 35 kg 9.B 0 kg

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierania vrchnáčikov zapojili spolu s nami a dúfame, že i ďalší školský rok sa nám podarí prísť k tak krásnemu číslu.Vyhodnotenie zberu starého papiera

uverejnené 8. 5. 2018, 9:08 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 8. 5. 2018, 9:08 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme ! ! !

 1.miesto

2.A

1 397 kg

 2.miesto

6.A

611 kg

 3.miesto

4.B

571 kg

 

 

 

 4.

7.B

518 kg

 5.

1.A

511 kg

 6.

2.B

476 kg

 7.

4.A

466 kg

 8.

3.B

463 kg

 9.

6.B

417 kg

 10.

4.C

369 kg

 11.

3.A

303 kg

 12.

1.C

292 kg

 13.

5.A

229 kg

 14.

1.D

191 kg

 15.

5.B

188 kg

 16.

2.C

183 kg

 17.

3.D

181 kg

 18.

3.C

118 kg

 19.

7.A

115 kg

 20.

5.C

111 kg

 21.

1.B

107 kg

 22.

4.D

92 kg

 23.

8.B

45 kg

 24.

8.A

40 kg

 25.

6.C

22 kg

26.

9.B

15 kg

27.

9.A

10 kg

 

Jednotlivci:

 

 1.miesto

L. Rapčová

7.B

391 kg

 2.miesto

R. Bôžik

2.A

302 kg

 3.miesto

S. Czaner

4.C

240 kg

 

 

 

 

 4.

A. Herda

2.A

231 kg

 5.

D. Domesová

6.A

207 kg

 6.

S. Jašo       

4.B

192 kg

 7.

F. Vajo

3.A

182 kg

 8.

J. Vajo

6.A

180 kg

 9.

D. Sečanská

4.A

173 kg

10. 

D. Ozvaldová

F. Faško

6.A

1.A

153 kg

153 kg

 


Zber starého papiera

uverejnené 15. 4. 2018, 11:48 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 24. 4. 2018, 0:48 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vyhlasujeme súťaž v ZBERE STARÉHO PAPIERA, ktorý sa uskutoční od

17. apríla do 26. apríla 2018 

od 7,00 do 8,00 a 
od 15,00 do 16,00 hod. 

Kontajner bude pristavený pred hlavným vchodom za zelenou bránkou. Prosíme, aby bol papier poviazaný, preberáme len staré noviny, časopisy, papier, bez tvrdých obalov, zároveň súťažíme medzi triedami. 

Ďakujeme !!!

2% z dane

uverejnené 12. 3. 2018, 1:39 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 14. 3. 2018, 9:55 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vážení rodičia a priatelia školy,

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a vybavenia školy. Využite túto možnosť darovania 2%.

Postup pri darovaní 2% dane

Ak ste zamestnaní a nepodávate si daňové priznanie sami:

1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. februára

2. požiadajte zároveň o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane

3. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane, ktoré nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty, alebo dolu pod týmto dokumentom.

4. Obidve vyplnené tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie...) doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska- najneskôr do 30.4.

 Ak  ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte svoje príslušné tlačivo daňového priznania

2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3,- eura)

3. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% dane v prospech jedného prijímateľa.

3. Riadne vyplnené tlačivo doručte na váš daňový úrad do 31.3. a uhraďte aj svoju daň.

Do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane treba vypísať II. diel: Údaje o prijímateľovi: Na našom tlačive sú už vypísané.

 Riadok 15: 30858241/

Riadok 16: Občianske združenie

Riadok 17: Združenie rodičov a priateľov školy

Riadok 18: Podzáhradná

Riadok 19: 51            Riadok 20: 821 07     Riadok 21: Bratislava

 

 Ďakujeme všetkým priateľom, rodičom a darcom.

Tlačivo na 2% z dane nájdete dolu pod týmto článkom.

Úprava vyučovania a ŠKD 21.2. -2.3.2018

uverejnené 19. 2. 2018, 3:13 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 2. 3. 2018, 1:48 používateľom Miroslav Podzáhradná ]


Pokyn RŠ proti chrípkovej epidémii

uverejnené 11. 2. 2018, 2:26 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 11. 2. 2018, 2:26 používateľom Miroslav Podzáhradná ]


Riaditeľské voľno 7.2.2018

uverejnené 30. 1. 2018, 2:28 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 30. 1. 2018, 2:28 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Riaditeľky školy poskytuje žiakom dňa 7.2.2018 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.
V prevádzke nebude školský klub, ani jedáleň.

Vyhodnotenie zberu starého papiera

uverejnené 24. 10. 2017, 5:10 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 24. 10. 2017, 5:10 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a priateľom školy, ktorí sa zapojili do zberu starého papiera.
A tu sú výsledky:

Triedy:

 1.miesto

2.A

1061 kg

 2.miesto

4.B

937 kg

 3.miesto

7.B

858 kg

 

 

 

 4.

4.C

780 kg

 5.

3.B

771 kg

 6.

6.A

501 kg

 7.

1.A

488 kg

 8.

5.B

413 kg

 9.

2.B

405 kg

 10.

6.B

333 kg

 11.

3.A

328 kg

 12.

5.A

244 kg

 13.

4.A

213 kg

 14.

2.C

210 kg

 15.

1.C

186 kg

 16.

6.C

166 kg

 17.

1.D

164 kg

 18.

3.C

161 kg

 19.

3.D

157 kg

 20.

4.D

154 kg

 21.

1.B

153 kg

 22.

8.B

96 kg

 23.

9.B

76 kg

 24.

5.C

50 kg

 25.

7.A

41 kg

26.

8.A

13 kg

27.

9.A

0 kg


Jednotlivci:

 

 1.miesto

L. Rapčová

7.B

505 kg

 2.miesto

M. Nagyová

4.C

476 kg

 3.miesto

R. Bôžik

2.A

237 kg

 

 

 

 

 4.

R. Csudaiová

2.A

211 kg

 5.

P. Soboličová

3.B

192 kg

 6.

K. Sármanyová

4.C

183 kg

 7.

S. Štorová

2.A

172 kg

 8.

P. Kollerová

1.A

156 kg

 9.

N. Matlovičová

3.B

149 kg

10. 

E. Hrbíková

6.A

139 kg

 Víťazov odmeníme a všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc škole i našej prírode ! ! !

1-10 of 18