Vedomostné ostrovy

uverejnené 25. 2. 2018, 2:10 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 2. 2018, 2:15 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Náš psychologický servis- školská psychologička PaedDr. L. Mošková a špeciálna psychologička p. Mgr. A. Duffeková sa zapojili do projektu od Nadácie Volkswagen Slovakia Bratislava a boli úspešné. Pre našu školu získali interaktívnu vzdelávaciu pomôcku: Vedomostné ostrovy.

Do projektu sa mohli prihlasovať všetky základné školy z celého Slovenska od septembra do októbra 2017 bez ohľadu na ich veľkosť alebo počet žiakov. Z množstva prihlásených bolo vyžrebovaných 100 škôl, z toho z každého kraja minimálne 10, ktorým sa pošťastilo a získali Vedomostné ostrovy. Na školy boli nainštalované v januári, aby mohli od začiatku druhého polroka spestrovať prestávky a vyučovacie hodiny. Na podporené školy čaká od 15. do 31. mája veľká súťaž v riešení vedomostných kvízov o hodnotné ceny.

Vedomostné ostrovy je interaktívny kiosk s tromi dotykovými obrazovkami a zaujímavým vedomostným obsahom z rôznych predmetov. Cieľom tohto projektu je podporiť inovatívne formy vzdelávania na ZŠ, naučiť žiakov pútavým spôsobom, ako spájať teoretické poznatky s praxou a pomôcť im aj pri výbere strednej školy.

Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia v podobe animovaného ostrova. Ukrýva sa na ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie alebo fyziky vrátane interaktívnych úloh, náučných videí a pokusov, ktoré sa dajú realizovať v škole aj doma. Žiakom pomôže pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý je aj v logu Vedomostných ostrovov. Vďaka veselým vedomostným kvízom si môžu hneď vyskúšať, ako si nové vedomosti osvojili. Rozširujúcu druhú časť vedomostného obsahu tvoria digitálne učebnice – nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika. Ocenia ich nielen žiaci, ale aj učitelia, ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu.


                                                                           ĎAKUJEME !!!

                 

                             Comments