Školská športová olympiáda

uverejnené 28. 9. 2017, 9:24 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 17. 10. 2017, 22:12 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 27.9. sa na našom školskom dvore uskutočnila Školská športová olympiáda 1. stupňa. 
Každú triedu reprezentovali štyria žiaci - 2 dievčatá a 2 chlapci. Žiaci prvého ročníka si svoju šikovnosť vyskúšali v troch súťažných disciplínach: skok do diaľky, ,,formula“ a hod na cieľ. 
Žiaci 2. – 4. ročníka mali štyri súťažné disciplíny – skok do diaľky, ,,formula“, hod na cieľ a skok cez švihadlo. Súťažiaci vo všetkých disciplínach využili svoju pozornosť, obratnosť, rýchlosť a športového ducha. Ich rýchle nohy a šikovné ruky ich dostali na nasledujúce umiestnenie:

1.ročník 
1.miesto: 1.C (11 bodov)
2.miesto: 1.A (9 bodov)
3.miesto: 1.B (7 bodov)
4.miesto: 1.D (3 body)

2.ročník 
1.miesto: 2.B (11 bodov)
2.miesto: 2.A (8 bodov)
3.miesto: 2.C (5 bodov)

3.ročník 
1.miesto: 3.D (14 bodov)
2.miesto: 3.B (13 bodov)
3.miesto: 3.A (8 bodov)
4.miesto: 3.C (6 bodov)

4.ročník
1.miesto: 4.D (12 bodov)
2.miesto: 4.B (11 bodov)
3.miesto: 4.C (10 bodov)
4.miesto: 4.A (7 bodov)

Poďakovanie za zorganizovanie patrí p. učiteľke Ivke Barkovej a jej pomocníkom žiakom 4.D triedy. Podujatie bolo zorganizované tiež ako jedna z podmienok čerpania grantu ZSE, ktorý sme dostali na nákup športových pomôcok do telocvične. 
(klikni na foto a zobrazia sa ti ďalšie)


https://photos.app.goo.gl/2Up0LI66m4kkH8hx1

Vyhodnotenie

https://photos.app.goo.gl/diUln5DzD4a9Jo9x1

Comments