Matematický klokan- vyhodnotenie

uverejnené 22. 5. 2017, 4:49 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 22. 5. 2017, 4:49 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Do celoslovenskej matematickej súťaže Matematický klokan sa z 1.stupňa zapojilo 161 žiakov. Všetci sa snažili pracovať čo najlepšie.

36 súťažiacich dostali Diplom úspešného riešiteľa a darčeky - títo sa zaradili medzi 10 – 20% najúspešnejších súťažiacich  vo svojej vekovej kategórii na Slovensku. 125 žiakov dostali Účastnícky diplom  a klokanovský perostojan.

Každý súťažiaci má možnosť na stránkewww.matematickyklokan.sk nájsť podrobné hodnotenie svojho vlastného testu. Stačí keď zadá svoj kód.

Všetkým deťom k dosiahnutým výsledkom gratulujeme.


https://goo.gl/photos/ot7JHKQ7Ffk9i1qg7Comments