Oddelenia ŠKD

 
1.A

I.oddelenie

   INGRID ŠNIRCOVÁ,BC.

 
(clamp)(clamp);-);-)(clamp)


 
1.B

II.oddelenie

   ANDREA HUBAĽOVÁ

 (X)             :-)(Y) :-)(X)


 
1.C

III.oddelenie

   ZUZANA VÁCLAVOVÁ

;-)(Y) (L) (hello);-)


 
1.D

IV.oddelenie

   LUCIA HUMENSKÁ, MGR.

(Y) :-)(Y) :-)(Y) :-)


 
2.A

V.oddelenie

   SIMONA MIKŠÍKOVÁ, BC.

(Y) (L) (hello)        :-)(X)


 
2.B

VI.oddelenie

   BEÁTA ADÁMKOVÁ,PhDr.

  :-):-)   (Z)              ;-);-)


 
2.C

VII.oddelenie

   ALŽBETA BIELČÍKOVÁ,BC.

(Y) (L) (hello)(Z) (Z)


 
2.D

VIII.oddelenie

   PETRA DEBNÁROVÁ

       (Z) (Z)   :-$(X)(X)


 
3.AD

IX.oddelenie

   KATARÍNA BREZOVSKÁ

(Y) (flower);-);-);-)


 
3.BD

X.oddelenie

   OĽGA FEDORKOVÁ

(L) (flower)(L) (Y) (flower)


 
3.CD

XI.oddelenie

   VALÉRIA JUROVATÁ,MGR.

  :-):-)    (H)      (H)(H)


 
4.AB

XII.oddelenie

   DAGMARA ŠVÁBOVÁ

(L) (Y)(Z)         (Y) (flower)


 
4.CB

XIII.oddelenie

   ZUZANA LILOVÁ,MGR.

(flower)(Z) (L) (Y) (flower)

 Všetky deti a vychovávateľky školského klubu má na starosti : Alena Bednárová, VV ŠKD
Podstránky (13): 1.A 1.B 1.C 1.D 2.A 2.B 2.C 2.D 3.AD 3.BD 3.CD 4.AB 4.CB