Archív‎ > ‎Š. rok 2016-2017‎ > ‎Oznamy 2016-2017‎ > ‎

Zmena organizácie vyučovania

uverejnené 7. 2. 2017, 5:35 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 7. 2. 2017, 5:35 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Milí rodičia,

Z dôvodu výmeny podlahovej krytiny vo všetkých triedach 1. stupňa v pavilóne B cez jarné prázdniny vás žiadame o pochopenie v rámci organizácie vyučovania aj ŠKD.
Keďže 16.2. a 17.2. vo štvrtok a v piatok sa musia triedy vyprázdniť, žiaci sa budú učiť v iných priestoroch školy podľa rozpisu. Tam bude prebiehať aj činnosť ŠKD.

V tento deň 16.2. a 17.2. sa budú vyučovať 4 vyučovacie hodiny na 1. stupni, potom bude nasledovať obed a činnosť ŠKD v triedach 2. stupňa.


Žiaci sa budú učiť dňa 16.2. a 17.2. v nasledovných učebniach:

1.ABCD: v pavilóne ŠKD
4.AB: vo svojich triedach

2.ABC: v školskej jedálni ( ŠKD 2.ABC bude v triedach 5.B a 5.D od 12,45 hod.)
2.D: v triede 7.A (2.posch.)
3.A: v triede 5.C (3.posch.)
3.B: v triede 6.A (3.posch.)
3.C: v triede 7.B (2.posch.)
3.D: v triede 6.B (3.posch.)
4.C: video- klubovňa

5.C: v učebni chémie
6.A: v učebni fyziky
6.B: v učebni biológie
7.AB sú delené do 9.AB ( z dôvodu lyžiarskeho výcviku)

V piatok 17.2.2017 bude skrátená činnosť činnosti v ŠKD do 15,00 hod. Žiadame rodičov, aby si prišli vyzdvihnúť deti buď hneď po vyučovaní o 11,45 hod,
alebo do 15, 00 hod.


V pondelok 27.2.2017 sa triedy 2.ABCD, 3.ABCD a 4.C zúčastnia filmového predstavenia v kine Eurovea od 8,00. Plánovaný príchod bude medzi 12,00 – 12,30 hod. Následne po obede bude v prevádzke činnosť ŠKD.

Triedy 1.ABCD a 4.AB sa v pondelok 27.2.2017 budú učiť podľa platného rozvrhu v pavilóne ŠKD a 4.AB vo svojich triedach.

V utorok 28.2.2017 sa všetky triedy 2. stupňa zúčastnia filmového predstavenia v kine Eurovea od 8,00 hod. Plánovaný návrat bude okolo 12,30 hod.

Prosíme rodičov, aby v tomto období pozorne sledovali webovú stránku školy. 

Ďakujeme za porozumenie. Vedenie školy !

 

Comments