Archív‎ > ‎Š. rok 2016-2017‎ > ‎Oznamy 2016-2017‎ > ‎

Príspevok ZRPŠ

uverejnené 25. 10. 2016, 2:25 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 10. 2016, 2:37 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Milí rodičia,
na rozšírenom výbore ZRPŠ bol schválený príspevok pre šk. rok 2016/2017 v sume 20,- €. Poprosíme rodičov o jeho úhradu do 31.10.2016.
Príspevok je síce dobrovoľný, ale pomáhame ním škole pri organizovaní a financovaní školských akcií pre naše deti ako sú lyžiarsky výcvik, škola v prírode, úrazové poistenie žiakov, štartovné na olympiády, a súťaže, knižné odmeny pre žiakov a pod.
Okrem podpory žiakov sme financovali nákup školských tabúľ, videotelefóny, zariadenie v jedálni, počítačové učebne, ktoré využívajú všetky deti. Podrobnejšie informácie o smerovaní financií pre žiakov získate na webovej stránke školy v sekcii ZRPŠ.
Poplatok platí iba najstarší súrodenec na škole. Úhradu treba previesť na číslo účtu:

SK60 0900 0000 0000 1145 9570
Variabilný symbol: uveďte štvorčíslie, ktoré ste dostali pripnuté na ozname

Lístok- návratku s menom žiaka a variabilným symbolom Vás poprosíme vrátiť naspäť s dopísaným dátumom úhrady, príp. dopísaným menom a triedou súrodenca, na ktorého bude platba realizovaná. Pomôže to rýchlejšej a prehľadnejšej evidencii úhrad.

Ďakujeme, že pomáhate zlepšovať a skvalitňovať vzdelávanie a prostredie našich- vašich detí.

                                                             Predseda ZRPŠ  p. Renáta Fuhrichová
                                                            Pokladník ZRPŠ  p.Kremlerová
Comments