Archív‎ > ‎Š. rok 2016-2017‎ > ‎Oznamy 2016-2017‎ > ‎

Informácia o čipovom systéme v školskej jedálni

uverejnené 9. 9. 2016, 5:56 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 9. 9. 2016, 5:57 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Od 1.októbra 2016 prejde školská jedáleň na čipový systém výdaja stravy, kde čipy nahradia súčasné stravné lístky. Čipy sú neprenosné a oprávňujú stravníka na odber jedného obeda, za podmienky zaplatenia stravného. Čipový kľúč nesie jedinečný kód každého stravníka, v prípade straty a nájdenia kľúča, dokáže identifikovať majiteľa čítacie zariadenie, umiestnené u vedúcej ŠJ.

najneskôr do 22.9.2016, dostanú žiaci do tried šeky s predpisom stravného na mesiac október 2016, kde sú všetky údaje potrebné taktiež k elektronickému bankovníctvu.

– zaplatené kontrolné ústrižky šekov – časť s okrúhlou pečiatkou pošty a poznámkou triedy žiaka, vhadzujte do schránok určených na odhlasovanie obedov. Jedna sa nachádza pred hlavným vstupom do budovy a druhá je umiestnená pri kancelárii ŠJ - vchod do družiny. Obidve schránky sú označené – odhlasovanie obedov.

– platby elektronickým bankovníctvom – vytlačené avízo o zrealizovaní platby vhadzujte taktiež do schránok určených na odhlasovanie obedov, alebo zaslaním na mail:    lnovotna@zspodzaba.sk

PLATBY REALIZUJTE VČAS, SUMA MUSÍ BYŤ PRIPÍSANÁ NA ÚČET JEDÁLNE NAJNESKOR DO 29.DŇA V MESIACI. DO POZNÁMKY VŽDY UVÁDZAJTE MENO A TRIEDU ŽIAKA- nie rodiča.

Na základe prijatej platby, bude čipový kľúč každý mesiac aktivovaný.
V stredu – 28.9.2016, dostanú žiaci prostredníctvom triednych učiteľov čipové kľúče, ktoré začnú používať od 1.októbra 2016.

V prípade straty čipového kľúča, je nutné si zakúpiť nový čip. Odhlasovanie obedov ostáva nezmenené, formou mailu, alebo telefónu na číslo: 02 /45245166

Aktuálne informácie k čipovému systému je potrebné sledovať na webovej stránke školy, ako aj na vývesných tabuliach, nachádzajúcich sa v areáli školy.


                                                                   RNDr. Lýdia Novotná, vedúca ŠJ

 

Comments