Archív‎ > ‎Š. rok 2016-2017‎ > ‎

Oznamy 2016-2017


Ukončenie odhlášok obedov

uverejnené 8. 6. 2017, 3:12 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 8. 6. 2017, 3:16 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vzhľadom k ukončeniu školského roka 2016/2017, Vám oznamujem, že odhlášky obedov na mesiac jún 2017, je potrebné nahlásiť najneskôr do pondelka – 26.06.2017  do 14,00 hodiny. 
Po tomto termíne už odhlášky nebudú akceptované a neodhlásené obedy bude možné prevziať do obedárov.
Žiadam rodičov stravujúcich sa žiakov, ktorí od septembra nebudú navštevovať túto školu, aby oznámili čísla účtov – v tvare IBAN, na ktoré budú preplatky zo stravy vrátené bankovým prevodom.

Mail – lnovotna@zspodzaba.sk 

                                                                                Za pochopenie ďakujem

                                                             RNDr.Lýdia Novotná, 
vedúca školskej kuchyneObmedzený obed 5.6.2017

uverejnené 30. 5. 2017, 2:25 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 30. 5. 2017, 2:25 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Z dôvodu plánovanej odstávky teplej vody, bude dňa 5. júna v pondelok obed zabezpečený iba teplými párkami, chlebom a horčicou. 
2. stupeň má naplánované v tento deň Účelové cvičenie, a preto budú všetci žiaci automaticky odhlásení z obedu. Po ukončení cvičenia odídu domov.

Prevádzka ŠKD je zabezpečená bezo zmeny.

Zber starého papiera

uverejnené 29. 5. 2017, 23:35 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 29. 5. 2017, 23:35 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vyhlasujeme zber starého papiera, ktorý sa uskutoční od 

5.júna do 9.júna 2017 

v čase od 7,00 do 8,00 a 
                    od 15,00 do 16,00 hod. 

Kontajner bude pristavený pred hlavným vchodom za zelenou bránkou. Prosíme, aby bol papier poviazaný, preberáme len staré noviny, časopisy, papier, bez tvrdých obalov, zároveň súťažíme medzi triedami.

Zoznam prijatých žiakov do 1. ročníka

uverejnené 22. 5. 2017, 23:22 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 25. 5. 2017, 6:05 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Po dôslednom zvážení všetkých okolností prijímame do 1. ročníka nasledovných žiakov: 

Banyáková Ema
Bartoňová Barbora
Bartovicová Lea
Bilavská Dorota
Bitto Richard
Blažejová Kristína
Bočáková Sofia
Borisavljevič Dean
Botík Matej
Bubliš Dávid
Bukovác Lukáš

Csermáková Agáta
Csóka Oto
Daniel Samuel
Faško Filip
Gajdošová Sára
Gazda Samuel
Gukova Gladyshkova Zoia
Hamrák Michal
Hanesch Martin
Heteňáková Viktória
Honeková Laura
Horanský Jakub
Hullman Patrik
Jančiová Alexandra
Janíková Timea
Jeriga Michal
Jozeková Kristína
Kalis Marko
Kiss Oliver
Kollerová Paulína
Korba Aurel
Korpáš Peter
Kosáková Eva Tereza
Kotúčková Izabela
Kovácsová Emilly
Kuklovský Šimon
Kvak Emma
Kvintová Izabela
Kyselová Adriana
Kytka Matúš
Kytka Tomáš
Lipovská Michaela
Magdošková Sofia
Marin Mia
Martincová Stella
Masarik Samuel
Mazúr Matej
Mikešová Veronika
Nagyová Petra
Navračič Peter
Nemcová Lea
Penčák Martin
Polo Marco Dean
Potemriová Kristína
Pšenáková Olívia
Rajt Matúš
Richter Martin
Rovenský Oliver
Rubášová Sandra
Ruman Michal
Rybár Eduard
Staršich Tibor
Suchobová Mia
Szabó Adam
Šebeňová Zuzana
Šimon René
Štvrtecká Rihana
Švehlová Nikola
Talajková Natalie
Tallo Adam
Urgošová Michaela
Vadászová Karolína
Valovičová Petra
Vrábelová Victoria
Vrbová Diana
Warenič Ľuboš
Záhoranská Amy
Zehnálková Hana
Žabka Hugo

Organizácia vyučovania počas zápisu

uverejnené 10. 4. 2017, 3:18 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 10. 4. 2017, 3:18 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

dôvodu konania zápisu v piatok dňa 21.4.2017 bude vyučovanie uvedených tried prebiehať v nasledovných učebniach:

2.A trieda: v jedálni (zodp. Sabová)
2.B trieda: v jedálni (zodp. Januszoneková)
1.A trieda: v pavilóne ŠKD (zodp. Majerčáková)
1.B trieda: v pavilóne ŠKD (zodp. Koháryová) 

ŠKD: 
Vo štvrtok a v piatok bude prebiehať činnosť ŠKD 1.A a 1.B v pavilóne ŠKD.
Vo štvrtok a v piatok bude prebiehať činnosť ŠKD 2.A a 2.B na prízemí 2. stupňa v 4.A a 4.B triede.

Máme novú učebňu biológie

uverejnené 14. 3. 2017, 5:56 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 14. 3. 2017, 5:56 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Od marca máme na škole novú modernú učebňu biológie. Nové linoleum, vitríny, lavice so stoličkami, spätný dataprojektor s notebookom a plátnom. 

https://goo.gl/photos/GPWXKwhMHL7sETAz5

Zápis do 1. ročníka

uverejnené 13. 3. 2017, 4:46 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 14. 3. 2017, 6:21 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt včielka maja

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. 

Táto povinnosť sa teda vzťahuje na všetkých rodičov detí, ktoré dovŕšia do 31. augusta daného roku 6 rokov. Výnimkou je, ak má dieťa dvojité občianstvo, teda je občanom dvoch krajín. Vtedy má rodič dieťaťa právo rozhodnúť, v ktorej krajine bude dieťa navštevovať základnú školu.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt- v tzv. kmeňovej škole.

Podľa zákona môže rodič zapísať dieťa iba na 1 základnú školu. Má právo zapísať dieťa na inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa.


Do našej školy sa budú prijímať prednostne deti z rajonizácie školy. Z tohto dôvodu sa môže stať, že zapísané deti mimo rajónu školy z kapacitných dôvodov nebudú prijaté a odporučí sa im iná škola.

Zoznam prijatých žiakov bude zverejnený na webovej stránke školy  www.zspodzaba.sk  približne  koncom mája. Zákonnému zástupcovi žiaka bude podľa platných predpisov do 15. júna doručené jedno z uvedených rozhodnutí riaditeľa školy:

·        Rozhodnutie o prijatí do školy

·        Rozhodnutie o neprijatí do školy

·        Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky

Prosíme rodičov, ktorí budú žiadať o odklad školskej dochádzky, aby už na zápis priniesli potvrdenie o doporučení odkladu školskej dochádzky od pedagogického centra, príp. detského lekára a žiadosť na odklad školskej dochádzky.

Podmienky prijatia detí do 1. ročníka:

Škola príjme dieťa, 

  • ktoré dovŕši k 31. augustu šesť rokov života, dosiahne školskú zrelosť a rajonizáciou patrí na našu školu
  • ktoré malo v minulom roku odročenú školskú dochádzku a rajonizáciou patrí na našu školu
  • zapíše dieťa, kde sa bude žiadať odklad školskej dochádzky a napriek tomu dovŕši k 31. augustu šesť rokov a rajonizačne patrí na našu školu
  • ktorého súrodenec už navštevuje našu škollu
  • ktoré uspokojivo zvládne orientačný test školskej zrelosti vypracovaný naším pedagogicko-psychologickým servisom
  • ktoré sa narodilo po 1. septembri 2011 len na základe pedagogicko-psychologického vyšetrenia školskej zrelosti a písomného odporučenia školského psychológa a pediatra a rajonizačne patrí na našu školu
  • ktoré má záujem navštevovať našu školu a rajonizačne na ňu nepatrí

 

Rajonizácia školy:

Amurská, Baltská,  Bodrocká, Dudvážska, Dvojkrížna, Hornádska,

Hronská, Ipeľská, Ulica Janka Kráľa, Jókaiho, Kazanská, Korytnická,

Latorická, Linzbothova, Podzáhradná, Uzbecká

KONTAKT  ŠKOLY:

           Základná škola, Podzáhradná 51, 821 07 Bratislava, kontakt: 02/4524-3151

                     Riaditeľka školy: RNDr. A. Heldová (heldova@zspodzaba.sk)

                Zástupkyňa pre I. stupeň: Mgr. G. Fajnorová (fajnorova@zspodzaba.sk)

 

                                 

Dnešné prekvapenie k MDŽ

uverejnené 7. 3. 2017, 23:19 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 7. 3. 2017, 23:19 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Dnes ráno čakalo naše pani učiteľky v zborovni milé prekvapenie.  Náš pán školník Milan Rapčo nás privítal peknou ružičkou pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

Ďakujeme, vážime si to.

Darujte 2% z dane našej- vašej škole

uverejnené 7. 3. 2017, 23:03 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 7. 3. 2017, 23:04 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Vážení rodičia a priatelia školy,

Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu a vybavenia školy. Využite túto možnosť darovania 2%.

Postup pri darovaní 2% dane

Ak ste zamestnaní a nepodávate si daňové priznanie sami:

1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. februára

2. požiadajte zároveň o vystavenie tlačiva: Potvrdenie o zaplatení dane

3. Vyplňte tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane, ktoré nájdete na našej webovej stránke v sekcii Dokumenty, alebo dolu pod týmto dokumentom.

4. Obidve vyplnené tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie...) doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska- najneskôr do 30.4.

 Ak  ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte svoje príslušné tlačivo daňového priznania

2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov fyzickej osoby (minimálne však 3,32 eura)

3. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% dane v prospech jedného prijímateľa.

3. Riadne vyplnené tlačivo doručte na váš daňový úrad do 31.3. a uhraďte aj svoju daň.

Do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane treba vypísať II. diel: Údaje o prijímateľovi: Na našom tlačive sú už vypísané.

 Riadok 15: 30858241/

Riadok 16: Občianske združenie

Riadok 17: Združenie rodičov a priateľov školy

Riadok 18: Podzáhradná

Riadok 19: 51            Riadok 20: 821 07     Riadok 21: Bratislava

 

 Ďakujeme všetkým priateľom, rodičom a darcom.

Zápis do 1. ročníka

uverejnené 16. 2. 2017, 1:12 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 16. 2. 2017, 1:12 používateľom Miroslav Podzáhradná ]

Slováci si dnes už bežne volia možnosť bývať za hranicami Slovenska spoločne so svojimi deťmi. Niektorí odcestujú do vzdialenejších krajín kvôli práci, iní si vyberú život v pohraničných oblastiach, kde získali cenovo dostupnejšie bývanie. Ak sa aj rozhodnú, že ich deti budú navštevovať školy v zahraničí, podľa zákona sú povinní prihlásiť deti do školy aj na Slovensku.

Povinnosť zapísať dieťa má každý

Zákon určuje rodičovi povinnosť zapísať každé dieťa, ktoré má slovenské občianstvo a dosiahlo školopovinný vek, do základnej školy na území Slovenska, bez ohľadu na to, kde aktuálne dieťa žije. Táto povinnosť sa teda vzťahuje na všetkých rodičov detí, ktoré dovŕšia do 31. augusta daného roku 6 rokov. Výnimkou je, ak má dieťa dvojité občianstvo, teda je občanom dvoch krajín. Vtedy má rodič dieťaťa právo rozhodnúť, v ktorej krajine bude dieťa navštevovať základnú školu.

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v spádovej škole, teda tam, kam je dieťa zaradené podľa školského obvodu. Môže zapísať dieťa aj inú ako kmeňovú školu, avšak prijatie žiaka na takúto školu je na rozhodnutí riaditeľa. Súčasne rodič požiada riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí za podmienok podľa § 25 školského zákona prostredníctvom žiadosti.


V žiadosti sa podľa zákona musí nachádzať:

Meno, priezvisko a bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí.

Názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.

 Preskúšanie už nie je povinné každý rok

Už nie je povinnosťou žiaka vykonať každoročne komisionálne skúšky z vyučovacích predmetov. Nová úprava ponúka žiakovi možnosť byť preskúšaný na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. V žiadosti sa uvedú konkrétne ročníky, za ktoré by sa mali skúšky vykonať. Termín skúšok závisí od dohody školy a rodičov žiaka najneskôr 15 dní pred ich konaním. To, čo bolo do 1. septembra 2015 povinnosťou, dnes rezort školstva ponúka ako možnosť na báze dobrovoľnosti. Pokiaľ má rodina v pláne vrátiť sa späť na Slovensko a dieťa zaradiť do školy, deti vykonajú komisionálne skúšky. Podľa ich výsledkov riaditeľ zaradí školáka do príslušného ročníka.


https://eduworld.sk/cd/martina-pupavova/3149/budete-mat-skolaka-a-zijete-v-zahranici-zapis-do-slovenskej-skoly-je-pre-vas-povinny


1-10 of 28