Zber vrchnáčikov

uverejnené 7. 6. 2017, 13:58 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 7. 6. 2017, 13:58 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Každý rok sa naša škola zúčastňuje zberu vrchnáčikov s cieľom aj takto prispieť k ochrane životného prostredia. Začiatok 05.09.2016 bol dňom odkedy sa začala súťaživosť jednotlivých tried. Skoro každý deň sa im podarilo priniesť aspoň zopár vrchnáčikov. Predbehnúť všetky triedy s niekoľko kilovým náskokom sa podarilo 6.B. Spolu vyzbierali 67,5 kilogramov. Z prvého stupňa s malým náskokom bola prvá trieda 1.A s triednou pani učiteľkou Mgr. Natašou Majerčákovou. Prváčikom sa podarilo vyzbierať 52 kilogramov. Dňa 06.06.2017 sme zber vrchnáčikov ukončili a prišli ku krásnemu číslu 459,15 kilogramov. Ďakujeme všetkým zúčastneným, či už rodičom, deťom, rodinným príslušníkom za zbieranie a dúfame, že ďalší školský rok sa nám množstvo vyzbieraných vrchnáčikov zdvojnásobí.

                                Trieda                                                        Počet vrchnáčikov

1.A

52 kg

1.B

16 kg

1.C

7 kg

1.D

2,5 kg

2.A

8 kg

2.B

50,5 kg

2.C

4,5 kg

2.D

16,5 kg

3.A

3 kg

3.B

34 kg

3.C

19 kg

3.D

3 kg

4.A

45,5 kg

4.B

23,5 kg

4.C

1 kg

5.A

17,15 kg

5.B

25 kg

5.C

8 kg

5.D

10 kg

6.A

10 kg

6.B

67,5 kg

7.A

18,5 kg

7.B

13 kg

8.A

0 kg

8.B

2 kg

9.A

0 kg

9.B

2 kg

Celkový počet

459,15 kg

 

https://goo.gl/photos/66FnqBuaZQHbRBnR9

Comments