Školská športová olympiáda-1. stupeň

uverejnené 4. 10. 2016, 2:45 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 13. 10. 2016, 5:01 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Je všeobecne známym faktom, že ten, kto pravidelne športuje, je zdravší a cíti sa viac fit ako ten, kto nešportuje. Menej často býva chorľavý, organizmus má vybudovanú silnejšiu imunitu voči chorobám. Jednoducho, človek sa cíti oveľa lepšie.
A vie to aj naša škola . Snažíme sa ukázať žiakom, aký dôležitý je pohyb, a to nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v aktivitách, ktoré sú mimo vyučovania. Medzi tie patria športové krúžky, športové súťaže, výlety do prírody, alebo len obyčajný pobyt vonku. Žiaci majú veľmi radi telesnú výchovu a vôbec, akýkoľvek druh pohybu.

A z tohto dôvodu sme aj tento rok uskutočnili veľmi obľúbenú akciu s názvom Školská športová olympiáda.
Konala sa v dňoch 30.9.2016 a 3.októbra 2016 na školskom dvore našej základnej školy.
Žiaci súťažili podľa ročníkov. V piatok 30.9. sa olympiády zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka, v pondelok 3.10. športové disciplíny absolvovali žiaci 1. a 2. ročníkov. Z každej triedy p. učiteľky vybrali štyri deti, dvoch chlapcov a dve dievčatá.
Disciplíny boli veľmi zaujímavé a pre žiakov pútavé : preskok na švihadle, formula, kde žiaci musia zvládnuť na čas viac úkonov, napr. slalom, beh, preskoky cez prekážky, rebrík, ďalšou disciplínou bol hod loptičkou na cieľ a tiež skákanie z miesta.

A toto sú naši víťazi:
1.ročník: 
1.miesto: 1.B 
2.miesto: 1.A 
3.miesto: 1.C a 1.D 

2.ročník:
1.miesto: 2.D 
2.miesto:2.B 
3.miesto:2.A 

3.ročník : 
1.miesto: 3.D
2.miesto: 3.B
3.miesto: 3.C a 3.A

4.ročník: 
1.miesto: 4.A
2.miesto: 4.B
3.miesto: 4.C

Veľká vďaka patrí športovcom, ale aj tým, ktorí ich povzbudzovali, pani učiteľkám N. Majerčákovej, I. Barkovej, a A. Ciglanovej za celú prípravu. Víťazné triedy získajú putovné poháre a diplomy. 

 (klikni na fotografiu a rozbalia sa ti ďalšie)


Školská športová olympiáda

Naši víťazi
 (klikni na fotografiu a rozbalia sa ti ďalšie)
Naši víťazi


Comments