Rodinná športová olympiáda

uverejnené 14. 6. 2017, 11:46 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 20. 6. 2017, 11:32 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 13. júna pani učiteľky 3. ročníkov zorganizovali pre svojich žiakov a rodičov Rodinnú športovú olympiádu. Bola to jedna z akcií, ktorá bola podmienkou  zamestnaneckého grantu Západoslovenských elektrární. Grant sa nám podarilo získať za podpory rodiny Pieckovej z 3.B na nákup športových potrieb pre žiakov 1. stupňa na výuku telesnej výchovy, za čo im patrí srdečná vďaka.
Jednotlivé disciplíny olympiády museli zvládnuť rodičia spolu so svojimi deťmi, čo bola jedna z podmienok účasti. Naši rodičia sa nedali zahanbiť a ukázali, že so športovaním sú kamaráti. Po absolvovaní všetkých disciplín ich čakala posledná- súťažná- beh s dieťaťom na chrbte. 
Víťazi boli odmenení medailami, sladkosťami, ale hlavné je, že nechýbala zábava, humor, športový duch a spoločné aktivity celej rodiny so školou.

A takto to dopadlo:

https://goo.gl/photos/5xxKqhYV4bP3SxBJ8


Rodinná športová olympiáda.mp4
Comments