KOMPARO 4. ročník

uverejnené 8. 5. 2017, 9:53 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 11. 5. 2017, 5:54 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Aj tento školský rok sa naši štvrtáci zapojili do celoslovenského testovania, kde si overili svoje vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, z vybraných prírodovedných a spoločenskovedných predmetov.
Zo všetkých troch štvrtých tried sa testovania zúčastnilo 71 žiakov. Táto ich „ prvá veľká skúška“ pozostávala z dvoch testov:

Test 1 – matematika, všeobecné študijné predpoklady
Test 2 – slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda,

Oficiálne výsledky budú zverejnené koncom mája.

https://goo.gl/photos/7ECaShBm5UHCCFzq6


Comments