E-testovanie

uverejnené 27. 10. 2016, 10:22 používateľom Dana Palčeková   [ aktualizované 27. 10. 2016, 10:39 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Rovnako ako minulý aj tento školský rok pokračujeme v príprave žiakov na testovanie okrem iného aj elektronickou formou. Zapojili sme sa do národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, ktorý realizuje NÚCEM v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Do školského testovania sme zapojili žiakov piateho, siedmeho a deviateho ročníka. Piataci si prepočítali úlohy z matematiky, siedmaci si preverili svoju matematickú gramotnosť a deviataci matematickú a prírodovednú gramotnosť. Opäť sa ukázalo, že najväčším problémom je čítanie z grafov, tabuliek a hlavne čítanie úloh s porozumením. Vieme teda, čo musíme ešte precvičiť, aby blížiace sa testovanie dopadlo čo najlepšie.
e-test 2016

Comments