Didaktické hry 1.-3. ročník

uverejnené 8. 5. 2017, 9:52 používateľom Gabriela Fajnorová   [ aktualizované 11. 5. 2017, 5:51 používateľom Miroslav Podzáhradná ]
Dňa 5. mája sa žiaci 1. až 3. ročníka zúčastnili didaktických hier v prírode.
Vo Vrakunskom lesíku plnili úlohy zo zdravotnej prípravy a prvej pomoci, civilnej ochrany a riešenia mimoriadnych situácií, dopravnej výchovy a bezpečnom správaní sa a športových disciplín.
Každá trieda musela navštíviť jednotlivé stanovištia a splniť zadané úlohy. Odmenou im bola pochvala pani učiteľky a pobyt na čerstvom vzduchu.

https://goo.gl/photos/img3LVou6CLJ6wKP9
Comments